Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/05/26 00:18:9.662128 GMT+0530
मुख्य / शेती / शेती पुरक इतर व्यवसाय / रेशीम उद्योग - उपयोगी लिंक्स
शेअर करा

T3 2019/05/26 00:18:9.666999 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/05/26 00:18:9.692816 GMT+0530

रेशीम उद्योग - उपयोगी लिंक्स

रेशीम उद्योग-उपयोगी लिंक्स

रेशीम उद्योग - उपयोगी लिंक्स

१. http://www.csb.gov.in/

२. http://www.seri.ap.gov.in/index.asp

 

स्त्रोत: रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

3.03846153846
तारकाचिह्नांवर जा आणि मूल्यांकन देण्यासाठी क्लिक करा
संदीप नेमाडे Jan 12, 2018 09:59 AM

नमसकार सऱ मी अडगाव बु ता.तेलारा जि.अकोला राहतो तरी मला आपण रेशिम उघोग बाबत मिळावी विनती आपला शेतकरी सदीप नेमाडे मो.९६०४३६७०९७

महादेव काशीराम वानखडे,अकोला Jun 10, 2017 08:07 PM

कुणालाही रेशीम उद्योगा विषयी माहिती लागल्यास त्यांनी मला सम्पर्क करावा.99*****53; 82*****51

नरहरी न.उरकुडे मु+पो-पाचखेडा ता - कुही जि - नागपूर Jun 06, 2017 09:40 PM

मी रेशीम उद्दोग करू इच्छितो तरी मला रेशीम उद्दोग बद्दल माहिती (संपूर्ण) द्यावी .अशी मी आपणास नम्र विनंती करतो.

सुभाष बारगळ Jun 03, 2016 02:58 PM

सर मला रेशीम ऊद्योग चालु आहे असा कुणाचा नंबर मिळन का सर मी औरंगाबाद चा रहिवाशी आहे औरंगाबाद च्या आस पास चा मिळाला तर खुप छान होईल सर plese

पदमसिंग चुंगडे मुपो के-हाळा ता सिल्लोड जि औरंगाबाद मो न 9422981636 Mar 15, 2015 10:09 PM

नमस्कार
मी रेशिम ऊद्योग करू ईच्छीतो तरी माहीती कळवावी ही
नम्र विनंती

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/05/26 00:18:10.024598 GMT+0530

T24 2019/05/26 00:18:10.030535 GMT+0530
Back to top

T12019/05/26 00:18:9.579981 GMT+0530

T612019/05/26 00:18:9.599534 GMT+0530

T622019/05/26 00:18:9.651570 GMT+0530

T632019/05/26 00:18:9.652315 GMT+0530