Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/04/22 13:58:22.604390 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / टर्की पालन
शेअर करा

T3 2018/04/22 13:58:22.610041 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/04/22 13:58:22.662758 GMT+0530

टर्की पालन

टर्की हा कोंबडी सारखा मोठा पक्षी आहे. टर्की पालन हा व्यवसाय आता आपल्या देशातील ग्रामीण भागातील लोकांसाठी रोजगाराचा एक उत्तम पर्याय होऊ पाहत आहे

टर्की संवर्धन / पालन
टर्की हा कोंबडी सारखा मोठा पक्षी आहे आणि टर्की पालन व्यवसाय हा आता आपल्या देशातील ग्रामीण भागातील लोकांसाठी रोजगाराचा एक उत्तम पर्याय होऊ पाहत आहे.
टर्की पक्षिपालनाबाबत माहिती
टर्की पक्षिपालनाबाबत माहिती येथे देण्यात आलेली आहे.

T5 2018/04/22 13:58:22.727301 GMT+0530

T24 2018/04/22 13:58:22.733977 GMT+0530
Back to top

T12018/04/22 13:58:22.529975 GMT+0530

T612018/04/22 13:58:22.547983 GMT+0530

T622018/04/22 13:58:22.590995 GMT+0530

T632018/04/22 13:58:22.591162 GMT+0530