Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 09:27:15.266548 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / टर्की पालन
शेअर करा

T3 2019/10/14 09:27:15.272077 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 09:27:15.328559 GMT+0530

टर्की पालन

टर्की हा कोंबडी सारखा मोठा पक्षी आहे. टर्की पालन हा व्यवसाय आता आपल्या देशातील ग्रामीण भागातील लोकांसाठी रोजगाराचा एक उत्तम पर्याय होऊ पाहत आहे

टर्की संवर्धन / पालन
टर्की हा कोंबडी सारखा मोठा पक्षी आहे आणि टर्की पालन व्यवसाय हा आता आपल्या देशातील ग्रामीण भागातील लोकांसाठी रोजगाराचा एक उत्तम पर्याय होऊ पाहत आहे.
टर्की पक्षिपालनाबाबत माहिती
टर्की पक्षिपालनाबाबत माहिती येथे देण्यात आलेली आहे.

T5 2019/10/14 09:27:15.396574 GMT+0530

T24 2019/10/14 09:27:15.403783 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 09:27:15.215811 GMT+0530

T612019/10/14 09:27:15.235858 GMT+0530

T622019/10/14 09:27:15.252838 GMT+0530

T632019/10/14 09:27:15.252960 GMT+0530