Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/01/22 17:42:19.390879 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / टर्की पालन
शेअर करा

T3 2018/01/22 17:42:19.395755 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/01/22 17:42:19.445720 GMT+0530

टर्की पालन

टर्की हा कोंबडी सारखा मोठा पक्षी आहे. टर्की पालन हा व्यवसाय आता आपल्या देशातील ग्रामीण भागातील लोकांसाठी रोजगाराचा एक उत्तम पर्याय होऊ पाहत आहे

टर्की संवर्धन / पालन
टर्की हा कोंबडी सारखा मोठा पक्षी आहे आणि टर्की पालन व्यवसाय हा आता आपल्या देशातील ग्रामीण भागातील लोकांसाठी रोजगाराचा एक उत्तम पर्याय होऊ पाहत आहे.
टर्की पक्षिपालनाबाबत माहिती
टर्की पक्षिपालनाबाबत माहिती येथे देण्यात आलेली आहे.

T5 2018/01/22 17:42:19.506231 GMT+0530

T24 2018/01/22 17:42:19.512029 GMT+0530
Back to top

T12018/01/22 17:42:19.342386 GMT+0530

T612018/01/22 17:42:19.361245 GMT+0530

T622018/01/22 17:42:19.378152 GMT+0530

T632018/01/22 17:42:19.378262 GMT+0530