Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/04/22 14:01:28.295965 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / लाव पक्षी पालन
शेअर करा

T3 2018/04/22 14:01:28.301386 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/04/22 14:01:28.355909 GMT+0530

लाव पक्षी पालन

लाव पक्षी तुलनात्मक रीत्या बळकट असतात. कमीतकमी जागेची गरज, कमी भांडवलाची गरज, पांच आठवड्यांसारख्या लहानशा वयात विक्रीसाठी तयार, जलद लैंगिक परिपक्वसता – वयाच्या सहा किंवा सातव्या आठवड्यात अंडी देण्यास सुरूवात करतात.

लाव पक्षी संवर्धन / पालन
कमीतकमी जागेची गरज, कमी भांडवलाची गरज, पांच आठवड्यांसारख्या लहानशा वयात विक्रीसाठी तयार, वयाच्या सहा किंवा सातव्या आठवड्यात अंडी देण्यास सुरूवात करतात.

T5 2018/04/22 14:01:28.422312 GMT+0530

T24 2018/04/22 14:01:28.428918 GMT+0530
Back to top

T12018/04/22 14:01:28.220975 GMT+0530

T612018/04/22 14:01:28.239143 GMT+0530

T622018/04/22 14:01:28.281543 GMT+0530

T632018/04/22 14:01:28.281698 GMT+0530