Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/05/22 06:34:38.109441 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / लाव पक्षी पालन
शेअर करा

T3 2019/05/22 06:34:38.115010 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/05/22 06:34:38.167535 GMT+0530

लाव पक्षी पालन

लाव पक्षी तुलनात्मक रीत्या बळकट असतात. कमीतकमी जागेची गरज, कमी भांडवलाची गरज, पांच आठवड्यांसारख्या लहानशा वयात विक्रीसाठी तयार, जलद लैंगिक परिपक्वसता – वयाच्या सहा किंवा सातव्या आठवड्यात अंडी देण्यास सुरूवात करतात.

लाव पक्षी संवर्धन / पालन
कमीतकमी जागेची गरज, कमी भांडवलाची गरज, पांच आठवड्यांसारख्या लहानशा वयात विक्रीसाठी तयार, वयाच्या सहा किंवा सातव्या आठवड्यात अंडी देण्यास सुरूवात करतात.

T5 2019/05/22 06:34:38.229686 GMT+0530

T24 2019/05/22 06:34:38.236233 GMT+0530
Back to top

T12019/05/22 06:34:38.036806 GMT+0530

T612019/05/22 06:34:38.055251 GMT+0530

T622019/05/22 06:34:38.094560 GMT+0530

T632019/05/22 06:34:38.094743 GMT+0530