Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 09:13:19.648928 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / लाव पक्षी पालन
शेअर करा

T3 2019/10/14 09:13:19.654413 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 09:13:19.707061 GMT+0530

लाव पक्षी पालन

लाव पक्षी तुलनात्मक रीत्या बळकट असतात. कमीतकमी जागेची गरज, कमी भांडवलाची गरज, पांच आठवड्यांसारख्या लहानशा वयात विक्रीसाठी तयार, जलद लैंगिक परिपक्वसता – वयाच्या सहा किंवा सातव्या आठवड्यात अंडी देण्यास सुरूवात करतात.

लाव पक्षी संवर्धन / पालन
कमीतकमी जागेची गरज, कमी भांडवलाची गरज, पांच आठवड्यांसारख्या लहानशा वयात विक्रीसाठी तयार, वयाच्या सहा किंवा सातव्या आठवड्यात अंडी देण्यास सुरूवात करतात.

T5 2019/10/14 09:13:19.770446 GMT+0530

T24 2019/10/14 09:13:19.776741 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 09:13:19.575246 GMT+0530

T612019/10/14 09:13:19.593686 GMT+0530

T622019/10/14 09:13:19.635124 GMT+0530

T632019/10/14 09:13:19.635291 GMT+0530