Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/01/22 17:43:11.671116 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / लाव पक्षी पालन
शेअर करा

T3 2018/01/22 17:43:11.677080 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/01/22 17:43:11.731966 GMT+0530

लाव पक्षी पालन

लाव पक्षी तुलनात्मक रीत्या बळकट असतात. कमीतकमी जागेची गरज, कमी भांडवलाची गरज, पांच आठवड्यांसारख्या लहानशा वयात विक्रीसाठी तयार, जलद लैंगिक परिपक्वसता – वयाच्या सहा किंवा सातव्या आठवड्यात अंडी देण्यास सुरूवात करतात.

लाव पक्षी संवर्धन / पालन
कमीतकमी जागेची गरज, कमी भांडवलाची गरज, पांच आठवड्यांसारख्या लहानशा वयात विक्रीसाठी तयार, वयाच्या सहा किंवा सातव्या आठवड्यात अंडी देण्यास सुरूवात करतात.

T5 2018/01/22 17:43:11.790303 GMT+0530

T24 2018/01/22 17:43:11.796093 GMT+0530
Back to top

T12018/01/22 17:43:11.612311 GMT+0530

T612018/01/22 17:43:11.632340 GMT+0530

T622018/01/22 17:43:11.649255 GMT+0530

T632018/01/22 17:43:11.649367 GMT+0530