Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/05/20 09:54:14.406332 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / वराह पालन
शेअर करा

T3 2019/05/20 09:54:14.414633 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/05/20 09:54:14.473969 GMT+0530

वराह पालन

डुक्कर हे अखाद्य, काही घाण्यानच्या मिल मधून मिळणारे उत्पाेद, मांस, क्षतिग्रस्त खाद्य आणि कचरा यासारख्या गोष्टींचे रुपांतर मूल्यवान पोषक पदार्थात करतात. ह्यातील बहुतेक पदार्थ हे मानवाच्या उपयोगाचे आणि खाण्यायोग्य नसतात किंवा मानवासाठी नुकसानकारक असतात. डुक्कर भराभर वाढते आणि विपुल प्रजनन दाखविते, एका वेळी १० ते १२ पिले देते.

वराह पालन / डुक्कर पालन
डुक्कर/ वराह हे अखाद्य, काही घाण्‍याच्‍या मिल मधून मिळणारे उत्‍पाद, मांस, क्षतिग्रस्त खाद्य आणि कचरा यासारख्या गोष्टींचे रुपांतर मूल्यवान पोषक पदार्थात करतात.

T5 2019/05/20 09:54:14.543150 GMT+0530

T24 2019/05/20 09:54:14.549622 GMT+0530
Back to top

T12019/05/20 09:54:14.345770 GMT+0530

T612019/05/20 09:54:14.371745 GMT+0530

T622019/05/20 09:54:14.389877 GMT+0530

T632019/05/20 09:54:14.390016 GMT+0530