Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/07/19 05:49:8.244498 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / वराह पालन
शेअर करा

T3 2018/07/19 05:49:8.249709 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/07/19 05:49:8.302013 GMT+0530

वराह पालन

डुक्कर हे अखाद्य, काही घाण्यानच्या मिल मधून मिळणारे उत्पाेद, मांस, क्षतिग्रस्त खाद्य आणि कचरा यासारख्या गोष्टींचे रुपांतर मूल्यवान पोषक पदार्थात करतात. ह्यातील बहुतेक पदार्थ हे मानवाच्या उपयोगाचे आणि खाण्यायोग्य नसतात किंवा मानवासाठी नुकसानकारक असतात. डुक्कर भराभर वाढते आणि विपुल प्रजनन दाखविते, एका वेळी १० ते १२ पिले देते.

वराह पालन / डुक्कर पालन
डुक्कर/ वराह हे अखाद्य, काही घाण्‍याच्‍या मिल मधून मिळणारे उत्‍पाद, मांस, क्षतिग्रस्त खाद्य आणि कचरा यासारख्या गोष्टींचे रुपांतर मूल्यवान पोषक पदार्थात करतात.

T5 2018/07/19 05:49:8.366041 GMT+0530

T24 2018/07/19 05:49:8.372570 GMT+0530
Back to top

T12018/07/19 05:49:8.194601 GMT+0530

T612018/07/19 05:49:8.214734 GMT+0530

T622018/07/19 05:49:8.231486 GMT+0530

T632018/07/19 05:49:8.231604 GMT+0530