Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 09:30:26.562649 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / वराह पालन
शेअर करा

T3 2019/10/14 09:30:26.568595 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 09:30:26.628523 GMT+0530

वराह पालन

डुक्कर हे अखाद्य, काही घाण्यानच्या मिल मधून मिळणारे उत्पाेद, मांस, क्षतिग्रस्त खाद्य आणि कचरा यासारख्या गोष्टींचे रुपांतर मूल्यवान पोषक पदार्थात करतात. ह्यातील बहुतेक पदार्थ हे मानवाच्या उपयोगाचे आणि खाण्यायोग्य नसतात किंवा मानवासाठी नुकसानकारक असतात. डुक्कर भराभर वाढते आणि विपुल प्रजनन दाखविते, एका वेळी १० ते १२ पिले देते.

वराह पालन / डुक्कर पालन
डुक्कर/ वराह हे अखाद्य, काही घाण्‍याच्‍या मिल मधून मिळणारे उत्‍पाद, मांस, क्षतिग्रस्त खाद्य आणि कचरा यासारख्या गोष्टींचे रुपांतर मूल्यवान पोषक पदार्थात करतात.

T5 2019/10/14 09:30:26.716244 GMT+0530

T24 2019/10/14 09:30:26.723169 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 09:30:26.478662 GMT+0530

T612019/10/14 09:30:26.503181 GMT+0530

T622019/10/14 09:30:26.543899 GMT+0530

T632019/10/14 09:30:26.544066 GMT+0530