Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/15 00:05:44.072184 GMT+0530
शेअर करा

T3 2019/10/15 00:05:44.076936 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/15 00:05:44.102613 GMT+0530

वाटा

हा मासा घोडा मासा व नळी मासा यांचा जवळचा आप्त आहे.

वाटा मासा : हा मासा घोडा मासा व नळी मासा यांचा जवळचा आप्त आहे. याचा समावेश सिंन्ग्नॅथिडी कुलात होत असून सिन्ग्नॅथस इंटरमिडियस (ट्रॅकिर्हॅंफस इंटरमिडियस ) असे याचे शास्त्रीय नाव आहे. याचा प्रसार भारताच्या दोन्ही किनाऱ्यांलगतच्या सागरांत व शैलभित्तीत आहे. या जातीखेरीज सिंन्ग्नॅथिडी कुलातील आणखी चार जाती भारतात आढळतात. घोडा माशाप्रमाणे याची शेपटी प्रतिकर्षी (वळविता येणारी) नसते व पाठीवरील पर सामान्यतः असतो. याचा रंग करडसर व पट्टेरी असतो. पाठीवरील परावर ठिपके असतात. हा पर मध्यम उंचीचा असतो व तो शरीराच्या तिसऱ्या वलयापासून सुरू होतो. शेपटीच्या पराची लांबी मुस्काटाच्या निम्मी असते. एकूण शरीर सडपातळ व खूप लांब असते. याची सरासरी लांबी १५–२० सेमी. असून सर्वांत लहान मासा दोन सेंमी. पेक्षा कमी व मोठ्यात मोठा मासा ५५ सेंमी. लांब असतो.

वाटा मासा कवचधारी प्राणी, इतर जलचरांची पिले व लहान मासे खाऊन जगतो. आपले भक्ष्य तो तोंडात ओढून घेतो. प्रजोत्पादनाच्या काळातील याच्या सवयी घोडा माशासारख्या असतात. नर पोटाखाली असलेल्या पिशवीमध्ये मादीने घातलेली अंडी घेऊन हिंडतो.

 

 

लेखक: जमदाडे -ज. वि.

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश

3.0243902439
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/15 00:05:44.342715 GMT+0530

T24 2019/10/15 00:05:44.349709 GMT+0530
Back to top

T12019/10/15 00:05:44.005966 GMT+0530

T612019/10/15 00:05:44.029167 GMT+0530

T622019/10/15 00:05:44.061822 GMT+0530

T632019/10/15 00:05:44.062686 GMT+0530