Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/05/20 10:19:8.183522 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / ठाणबंद पध्दतीने शेळी पालन
शेअर करा

T3 2019/05/20 10:19:8.188402 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/05/20 10:19:8.215222 GMT+0530

ठाणबंद पध्दतीने शेळी पालन

या योजनेंतर्गत शेळी-मेंढीपालकांना प्रोत्साहन मिळावे या दृष्टीने 20% अनुदान, 6% व्याजदराने कर्ज देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

शेळी पालन ठाणबंद पध्दत


राज्यामध्ये शेळीपालन योजना राबविणेकरिता महामंडळाने रू.100.00 कोटी एवढा निधीची शासनाकडे मागणी करण्यांत आली आहे. या योजनेंतर्गत शेळी-मेंढीपालकांना प्रोत्साहन मिळावे या दृष्टीने 20% अनुदान, 6% व्याजदराने कर्ज देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. महामंडळास उपलब्ध होणा-या रू.100.00 कोटी निधीमधून प्रस्तावित करण्यात येणा-या शेळीगटासाठी आवश्यक असलेल्या अनुदान आणि कर्जाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.तपशील10+120+150+2100+4
1 प्रतिगट किंमत Rs.1,09,902/- Rs.2,09,045/- Rs.5,00,187/- Rs.1,00,350/-
2 प्रस्तावित गटांची संख्या (लाभधारक) 3828 828 424 245
3
अ) शासनाचे लागणारे अर्थसहाय्य ,अनुदान 20 टक्के (रू.लाख) 841.39 346.17 424.15 490.17
ब) कर्ज 75 टक्के, 6 टक्के व्याजदराने (रू.लाख) 3155.26 1298.17 1590.59 1838.14
एकूण 3996.65 1644.34 2015.74 2328.31

एकूण 99840.4 लाख म्हणजेच 100.00 लाख

 

 

स्त्रोत: पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन

3.17073170732
रोहन देवरे Oct 28, 2017 02:24 PM

मा.सर
मी मागील 3 ते 4 वर्षांपासून शेळीपालन व्यवसाय करीत आहे परंतु माझ्याकडे असलेल्या शेळ्या या सर्व स्थानिक जातीच्या आहेत मला त्यात बदल करून उस्मानाबादी शेळी आणावयाची आहे त्यासाठी असलेल्या योजनांपैकी मी 10 शेळ्या व 1 बोकड (10-1) हि योजना पाहिली. त्यामध्ये सर्वसाधारण गटासाठी 50 टक्के तर मागासवर्गीयांसाठी 75 टक्के अनुदानाचा उल्लेख होता.
तरी या योजनेविषयी मला अधिक माहिती आपण द्यावी तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या भांडवल खर्चाबाबत देखील काही सूचना असतील त्यादेखील आपण कराव्यात अशी मी आपणास विनंती करतो
आपणाकडे काही अंदाजपत्रक किव्हा अधिक माहिती असेल तर त्याचा लाभ मला द्यावा

पत्रव्यवहारासाठी पत्ता:
रोहन देवरे
मु.पो. उमराने,
ता. देवळा,
जि. नाशिक
पिन : 423110.
मो.नं. 96*****37.

रोहन देवरे Oct 28, 2017 02:18 PM

मा.सर
मी मागील 3 ते 4 वर्षांपासून शेळीपालन व्यवसाय करीत आहे परंतु माझ्याकडे असलेल्या शेळ्या या सर्व स्थानिक जातीच्या आहेत मला त्यात बदल करून उस्मानाबादी शेळी आणावयाची आहे त्यासाठी असलेल्या योजनांपैकी मी 10 शेळ्या व 1 बोकड (10-1) हि योजना पाहिली. त्यामध्ये सर्वसाधारण गटासाठी 50 टक्के तर मागासवर्गीयांसाठी 75 टक्के अनुदानाचा उल्लेख होता.
तरी या योजनेविषयी मला अधिक माहिती आपण द्यावी तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या भांडवल खर्चाबाबत देखील काही सूचना असतील त्यादेखील आपण कराव्यात अशी मी आपणास विनंती करतो
आपणाकडे काही अंदाजपत्रक किव्हा अधिक माहिती असेल तर त्याचा लाभ मला द्यावा

पत्रव्यवहारासाठी पत्ता:
रोहन देवरे
मु.पो. उमराने,
ता. देवळा,
जि. नाशिक
पिन : 423110.
मो.नं. 96*****37.
E mail : *****@gmail.com

yogeshwae more Dec 10, 2016 03:36 PM

सर जेव्हा मि शेढि पालन बद्दल बॅकेत लोन बदल माहिती विचारतो तर बॅक लोन पास करण्यासाठी नकार का❓ देते

GAJANAN ADMORE Nov 21, 2016 06:50 PM

या योजनेची पूर्ण माहिती द्या

GAJANAN ADMORE Nov 21, 2016 06:49 PM

शेळीपालन विषयी सर्व माहिती द्यावी कारण कि
हि योजना कोणत्या वर्षाची आहे ते काळत नाही
आणि ह्याची पूर्ण माहिती कुठे मिळेल याची माहिती द्यावी
त्याला डोकमेण्ट काई लागतील ते सांगा नुसती अर्धवट माहिती नको आहे
धन्यवाद

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/05/20 10:19:8.659111 GMT+0530

T24 2019/05/20 10:19:8.665130 GMT+0530
Back to top

T12019/05/20 10:19:8.069071 GMT+0530

T612019/05/20 10:19:8.091515 GMT+0530

T622019/05/20 10:19:8.172223 GMT+0530

T632019/05/20 10:19:8.173134 GMT+0530