Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/03/31 14:22:11.546792 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना
शेअर करा

T3 2020/03/31 14:22:11.551535 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/03/31 14:22:11.575790 GMT+0530

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी राबविण्यात असलेली अनुसूचित जाती उपयोजना.

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी राबविण्यात असलेली अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना) व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजना स्वतंत्रपणे न राबविता एकच राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून सध्याची प्रचलीत विशेष घटक योजना 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना' या नावाने राबविण्यास शासनाने 27 एप्रिल 2016 च्या शिफारशीनुसार मान्यता दिली आहे.

या योजनेमध्ये सन 2017-18 या वर्षात घटकनिहाय अनुदान मर्यादा याप्रमाणे-

• नवीन विहीरीसाठी उच्चतम अनुदान मर्यादा- अडीच लक्ष रुपये.

• जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी- 50 हजार रुपये,

• इनवेल बोअरींगसाठी- 20 हजार रुपये,

• पंप संच- 25 हजार रुपये,

• वीज जोडणी आकार- 10 हजार रुपये,

• शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण- एक लक्ष रुपये

सूक्ष्म सिंचन- मंत्रीमंडळ उपसमितीने निश्चित केलेल्या सुत्रानुसार.

या योजनेंतर्गत वरील बाबी असून लाभ पॅकेज स्वरुपात द्यावयाचा आहे.

लाभार्थी पात्रतेच्या अटी

लाभार्थी हा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकरी असला पाहिजे. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे. शेतकऱ्याकडे त्याच्या स्वत:च्या नावे किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6.00 हेक्टर शेतजमीन असली पाहिजे. लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे व ते बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य. दारिद्र्यरेषेखालील नसलेले अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल तेच लाभार्थी लाभ घेण्यास पात्र राहतील. दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल)यादीत अंतर्भूत शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक उत्पनाच्या मर्यादेची अट राहणार नाही. परंतु ज्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे, अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसीलदार यांच्याकडून सन 2016-17 चा उत्पन्नाचा अद्ययावत दाखला घेणे व अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज, प्रस्ताव गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे सादर करुन अर्जाची मूळ प्रत आवश्यक त्या कागदपत्रासह कृषी अधिकारी (वि.घ.यो.) यांच्याकडे स्व:हस्ते जमा करावी. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी अधिकारी (वि.घ.यो.) पंचायत समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा.

संकलन-जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड.

माहिती स्रोत: महान्युज

3.20740740741
बालाजी कांबळे Mar 15, 2020 02:20 PM

शेती आधारित योजना हवे आहे .

Kalpana manwar Mar 06, 2020 02:14 PM

Sir.. hi yojana ghyaychi aslyas tr ya yojana cha form kadhi ani kevha bharava lagto. Yojanecha labh kadhi milato

kapil Mar 03, 2020 01:15 PM

how many distance between two well..in this yojana

निशांत पडघन Mar 01, 2020 08:28 AM

अंतराची काही अट आहे का

Narsing anjiru pentawar Feb 29, 2020 04:59 PM

मला शेती नाही त्यासाठी काय करावे मि एक गरीब मानुस आहे माझी काष्ट एसी आहे मि भुमिहीन आहे मला शेती खुप आवश्यक आहे मला मदत करावे
साहेब हि विनंती

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2020/03/31 14:22:11.959184 GMT+0530

T24 2020/03/31 14:22:11.965274 GMT+0530
Back to top

T12020/03/31 14:22:11.443233 GMT+0530

T612020/03/31 14:22:11.460482 GMT+0530

T622020/03/31 14:22:11.536437 GMT+0530

T632020/03/31 14:22:11.537322 GMT+0530