Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 08:40:47.733829 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / धान्य चाळणी खरेदीवर अनुदान
शेअर करा

T3 2019/10/14 08:40:47.738506 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 08:40:47.764808 GMT+0530

धान्य चाळणी खरेदीवर अनुदान

शेतमालामध्ये काडीकचरा, दगड, इ. नसल्यास अशा शेतमालास ग्राहकही जादा भाव देऊन खरेदी करण्यास उत्सुक असतात.

धान्य चाळणी खरेदी

शेतमालामध्ये काडीकचरा, दगड, इ. नसल्यास अशा शेतमालास ग्राहकही जादा भाव देऊन खरेदी करण्यास उत्सुक असतात. तथापि, शेतामध्ये निघालेला माल हा स्वच्छ, काडीकचरा, खडे, माती विर हित नसतो. त्यामूळे शेतक यास कमी भाव मिळतो.

शेतकरी स्वत: उत्पादित करित असलेल्या शेतमालासाठी धान्य चाळणी यंत्रासारखी यंत्रसामुग्री शेतावर उभी करु शकत नाही, तसेच त्यास हे आार्थिकदृष्टया परवडण्यासारखे नाही. शेतमाल स्वच्छ करुन ग्राहकांना दिल्यास शेतमालास जादा बाजारभाव प्राप्त होऊ शकेल. या दृष्टीने शेतक याच्या शेतमालास जास्त रक्कम मिळून देण्यासाठी बाजार समित्यांनी बाजार आवारामध्ये धान्य चाळणी यंत्र बसविणे अत्यंत आवश्यक आहे. बाजार समित्या धान्य चाळणी यंत्र बस विण्यासाठी प्रोत्साहीत व्हाव्यात, यादृष्टीने धान्य चाळणी यंत्रासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय कृषि पणन मंडळाने घेतला आहे. धान्य चाळणी यंत्रासाठी धान्यचाळणी यंत्राच्या एकूण किंमतीच्या 10 टक्के किंवा रु. 2/- लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम बाजार समितीस अनुदान म्हणून देण्यात येते.

 

 

स्त्रोत : महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळ

3.00943396226
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 08:40:48.151289 GMT+0530

T24 2019/10/14 08:40:48.157728 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 08:40:47.629998 GMT+0530

T612019/10/14 08:40:47.649126 GMT+0530

T622019/10/14 08:40:47.723493 GMT+0530

T632019/10/14 08:40:47.724387 GMT+0530