Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 09:51:47.922914 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / शेतकरी - विशेष मदत
शेअर करा

T3 2019/10/14 09:51:47.928019 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 09:51:47.954712 GMT+0530

शेतकरी - विशेष मदत

शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविणेबाबत, २४ जुलै २०१५ चा शासन निर्णय

शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविनेबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला असून त्यानुसार विविध विभागांच्या उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

त्यासंबधीचा शासन निर्णय २४ जुलै २०१५ रोजी जरी केला आहे.

शासन निर्णय क्रमांक एससीवाय-२०१५/प्र.क्र.११९/म-७ (भाग १), महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन

 

3.05882352941
तारकाचिह्नांवर जा आणि मूल्यांकन देण्यासाठी क्लिक करा
सुनिल वागमोङे Jun 16, 2016 01:28 PM

नांदगांव तालुका दुशकाळी आनुदान नीवङक शेतकरी यांन मिळाले आहे खरते काय ?

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 09:51:48.421219 GMT+0530

T24 2019/10/14 09:51:48.427820 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 09:51:47.792744 GMT+0530

T612019/10/14 09:51:47.812213 GMT+0530

T622019/10/14 09:51:47.911745 GMT+0530

T632019/10/14 09:51:47.912755 GMT+0530