Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/05/22 06:22:51.689477 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / शेतकरी - विशेष मदत
शेअर करा

T3 2019/05/22 06:22:51.694697 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/05/22 06:22:51.721684 GMT+0530

शेतकरी - विशेष मदत

शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविणेबाबत, २४ जुलै २०१५ चा शासन निर्णय

शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविनेबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला असून त्यानुसार विविध विभागांच्या उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

त्यासंबधीचा शासन निर्णय २४ जुलै २०१५ रोजी जरी केला आहे.

शासन निर्णय क्रमांक एससीवाय-२०१५/प्र.क्र.११९/म-७ (भाग १), महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन

 

3.05063291139
सुनिल वागमोङे Jun 16, 2016 01:28 PM

नांदगांव तालुका दुशकाळी आनुदान नीवङक शेतकरी यांन मिळाले आहे खरते काय ?

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/05/22 06:22:52.134727 GMT+0530

T24 2019/05/22 06:22:52.142050 GMT+0530
Back to top

T12019/05/22 06:22:51.577675 GMT+0530

T612019/05/22 06:22:51.598071 GMT+0530

T622019/05/22 06:22:51.677419 GMT+0530

T632019/05/22 06:22:51.678535 GMT+0530