Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/06/16 17:59:36.312262 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / पशुसंवर्धन योजनांची पुस्तिका
शेअर करा

T3 2019/06/16 17:59:36.316928 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/06/16 17:59:36.343070 GMT+0530

पशुसंवर्धन योजनांची पुस्तिका

ई- पुस्तक - पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन, भारत - योजनांची माहिती पुस्तिका येथे देण्यात आलेली आहे.

१) प्रस्तावना

2) संचालन आणि प्रकाशन

3) रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे

४) पशुजैव पदार्थ निर्मिती संस्था औंध, पुणे - ७

५) गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई.

६) महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळ, अकोला

७) पशूगणना / कार्यक्रम अंदाजपत्रक

८) एकात्मिक पाहणी योजना

९) मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र

१०) शेळी - मेंढी विकास महामंडळ, पुणे - १६

११) राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र, पुणे - १६

१२) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर

१३) वैरण विकास

१४) जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र

१५) राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखाने, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय, लघु सर्वचिकीत्सालाय

१६) महाराष्ट्र राज्य पशूवैद्यक परिषद, नागपूर

१७) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना

१८) पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा

१९) राज्य योजना / केंद्र पुरस्कृत / जिल्हा नियोजन समिती योजना

२०) नाबार्ड योजना

२१) आय. टी. हब, गोखलेनगर, पुणे

२२) सेस निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या योजना

२३) महाराष्ट्र स्पर्धात्मक कृषी विकास प्रकल्प - पशुधन आधार सेवा (MACP)

२४) आयुक्तालयातील १ ते १४ कार्यासनातील कामाचा तपशील

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रोत: maharashtra.gov.in

3.18103448276
किशोर धायगुडे Jan 24, 2017 03:34 PM

सर.मला वणराज ची पिलै मिळतील का?व कुठे

प्रतिक भंगाळे Jan 03, 2017 03:23 PM

मला कुकुट पालन चालु करचे आहे तरी मला महिती द्यावी plz....
मो.99*****87

kiran shahane Oct 03, 2016 11:54 AM

I am completed Lss diploma and 4 year doctor expires plz give the job vertary department my cot no. 98*****09

गजानन गडदे Mar 22, 2016 12:10 PM

वराह पालना विशयी माहीती दया वी

ल. द. जाधव Sep 02, 2015 05:07 PM

शासनाच्या योजना विषयी सविस्तर माहिती दयावी

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/06/16 17:59:36.759850 GMT+0530

T24 2019/06/16 17:59:36.766395 GMT+0530
Back to top

T12019/06/16 17:59:36.189274 GMT+0530

T612019/06/16 17:59:36.206156 GMT+0530

T622019/06/16 17:59:36.301954 GMT+0530

T632019/06/16 17:59:36.302844 GMT+0530