Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/08/21 17:40:44.257382 GMT+0530
शेअर करा

T3 2019/08/21 17:40:44.258752 GMT+0530

२० नवीन प्रतिक्रिया


ग्रामपंचायत माहितीचा अधिकार अर्ज करायचा आहे तो कसा करावा एखादा नमुना दाखवा
मंचकराव काळबांडे Aug 20, 2019
महाराष्ट इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यामध्य लाभ मिळावा
शूभम नागनाथ माने Aug 20, 2019
ग्रुप ग्रामपंचायत मधून वेगळी ग्रामपंचायत कशी करावी काय करावे लागेल
उमेश पाटील Aug 20, 2019
मी स्वाधार योजना भरली पण मला 12 वि मध्ये 47% आहेत तर या योजनेचा लाभ मिळेल का?
Bablu multaikar Aug 20, 2019
लढा दिला पाहीजे त्या करीता संगटीत येणे म्हत्वाचे
Dattatray N Rangdal Aug 19, 2019
खूपच सुंदर माहिती दिली फक्त इतिहास
गजानन चतरकर Aug 19, 2019
सर 2019ची शेळी गट वाटप योजनाची यादी तालुका जालनाची जाहीर करावी ही विनंती
संदीप गौतम खरात Aug 19, 2019
सर मला आळंबीबाबतचे ट्रेनिंग पाहिजे आहे मी नाशिक जिल्हातील आहे मला ट्रेनिंग कुठे मिळू शकेल
राहुल प्रकाश केदारे Aug 19, 2019
सर मला नैसर्गिक आपत्तीला जबाबदार कोण? यावर मला निबंध पाहिजे आहे तुम्ही मला सांगू शकता का?
Hrutuja kambli Aug 18, 2019
Thank you for the essay
Minaj Sayyed Aug 18, 2019
खेडे गावात सौर दिवे लावायचे आहेत काय करावे लागेल.ठाणे जिल्हात कुठे कार्यालय आहे.
Sumit Bandarkar Aug 18, 2019
Nice
Heena Aug 17, 2019
रहिवासी प्रमाणपत्र मिळणे बाबत.
अमोल विकास इंगळे Aug 17, 2019
मला एक स्वयंसेवी संस्थेचे नाव व कारय यांची माहिती लागते
बाळासाहेब शिंदे Aug 17, 2019
मका पीकावर निरमा पावडर ने काय परीनाम होतात .लश्करी अळी साठी
machhindra vairal Aug 16, 2019
उत्तम माहिती
दीपक पाटील Aug 16, 2019
जर आई चे दूध कमी असेल तेर कोणता आहार देवा
आई Aug 16, 2019
मला बाधावर साग लागवड करायची आहे.
ज्ञानेश्वर श्रीधर मातकर Aug 16, 2019
अधिक माहीती द्या
विजय काळे Aug 16, 2019
नेक्स्ट इंस्तोलमेंट कधी येणार
कैलास लिंबाजी wakle Aug 16, 2019

T5 2019/08/21 17:40:45.804075 GMT+0530

T24 2019/08/21 17:40:45.816230 GMT+0530
Back to top

T12019/08/21 17:40:44.146790 GMT+0530

T612019/08/21 17:40:44.226033 GMT+0530

T622019/08/21 17:40:44.226587 GMT+0530

T632019/08/21 17:40:44.227090 GMT+0530