Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/02/17 07:20:40.047474 GMT+0530
मुख्य / ई-शासन / ई-शासन संबधित माहितीपट
शेअर करा

T3 2019/02/17 07:20:40.051742 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/02/17 07:20:40.097007 GMT+0530

ई-शासन संबधित माहितीपट

या विभागात माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित काहित माहितीपट दिले आहेत.

डिजिटल इंडिया
डिजिटल इंडिया संबधीचे माहितीपट या विभागात दिले आहे
मेक इन इंडिया
मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत असलेले माहितीपट
ऑनलाईन सेवा
या विभागात विविध ऑनलाईन सेवा समबंधीचे माहितीपट दिले आहेत
इतर माहितीपट
या विभागात ऑनलाईन संबंधी जनजागृती करणारे माहितीपट दिले आहेत
विकासपिडीया वरील माहितीचा उपयोग - अनुभव
अंगणवाडी सेविका श्रीमती सुनीता चत्तर यांना विकासपीडिया वरील माहितीचा कसा फायदा झाला याचा अनुभव त्यांनी या माहितीपटात दिला आहे

T5 2019/02/17 07:20:40.154590 GMT+0530

T24 2019/02/17 07:20:40.160807 GMT+0530
Back to top

T12019/02/17 07:20:40.001598 GMT+0530

T612019/02/17 07:20:40.020982 GMT+0530

T622019/02/17 07:20:40.034688 GMT+0530

T632019/02/17 07:20:40.034805 GMT+0530