Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/04/19 21:59:19.357404 GMT+0530
मुख्य / ई-शासन / ई-शासन संबधित माहितीपट
शेअर करा

T3 2019/04/19 21:59:19.361669 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/04/19 21:59:19.406570 GMT+0530

ई-शासन संबधित माहितीपट

या विभागात माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित काहित माहितीपट दिले आहेत.

डिजिटल इंडिया
डिजिटल इंडिया संबधीचे माहितीपट या विभागात दिले आहे
मेक इन इंडिया
मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत असलेले माहितीपट
ऑनलाईन सेवा
या विभागात विविध ऑनलाईन सेवा समबंधीचे माहितीपट दिले आहेत
इतर माहितीपट
या विभागात ऑनलाईन संबंधी जनजागृती करणारे माहितीपट दिले आहेत
विकासपिडीया वरील माहितीचा उपयोग - अनुभव
अंगणवाडी सेविका श्रीमती सुनीता चत्तर यांना विकासपीडिया वरील माहितीचा कसा फायदा झाला याचा अनुभव त्यांनी या माहितीपटात दिला आहे

T5 2019/04/19 21:59:19.462577 GMT+0530

T24 2019/04/19 21:59:19.468412 GMT+0530
Back to top

T12019/04/19 21:59:19.282652 GMT+0530

T612019/04/19 21:59:19.302104 GMT+0530

T622019/04/19 21:59:19.344301 GMT+0530

T632019/04/19 21:59:19.344464 GMT+0530