Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/02/17 07:34:41.341899 GMT+0530
मुख्य / ई-शासन / डिजिटल इंडिया
शेअर करा

T3 2019/02/17 07:34:41.346333 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/02/17 07:34:41.391742 GMT+0530

डिजिटल इंडिया

या भागात केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भारत कार्यक्रमाविषयी माहिती दिली आहे

डिजिटल इंडिया - कार्यक्रमाचे आधारस्तंभ
डिजिटल इंडिया हा सर्वव्यापी कार्यक्रमांतर्गत अनेक सरकारी मंत्रालये व विभागांचा समावेश होतो.
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाविषयी यामध्ये माहिती दिली आहे
डिजिटल इंडियाची उद्दिष्ट क्षेत्रे
उद्दिष्ट क्षेत्रे
डिजिटल इंडिया उपक्रम
उपक्रम

T5 2019/02/17 07:34:41.445800 GMT+0530

T24 2019/02/17 07:34:41.451828 GMT+0530
Back to top

T12019/02/17 07:34:41.272398 GMT+0530

T612019/02/17 07:34:41.292391 GMT+0530

T622019/02/17 07:34:41.328426 GMT+0530

T632019/02/17 07:34:41.328585 GMT+0530