Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/04/04 02:13:14.356391 GMT+0530
मुख्य / ई-शासन / डिजिटल इंडिया
शेअर करा

T3 2020/04/04 02:13:14.360574 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/04/04 02:13:14.404253 GMT+0530

डिजिटल इंडिया

या भागात केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भारत कार्यक्रमाविषयी माहिती दिली आहे

डिजिटल इंडिया - कार्यक्रमाचे आधारस्तंभ
डिजिटल इंडिया हा सर्वव्यापी कार्यक्रमांतर्गत अनेक सरकारी मंत्रालये व विभागांचा समावेश होतो.
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाविषयी यामध्ये माहिती दिली आहे
डिजिटल इंडियाची उद्दिष्ट क्षेत्रे
उद्दिष्ट क्षेत्रे
डिजिटल इंडिया उपक्रम
उपक्रम

T5 2020/04/04 02:13:14.455802 GMT+0530

T24 2020/04/04 02:13:14.461718 GMT+0530
Back to top

T12020/04/04 02:13:14.309364 GMT+0530

T612020/04/04 02:13:14.328506 GMT+0530

T622020/04/04 02:13:14.343314 GMT+0530

T632020/04/04 02:13:14.343426 GMT+0530