Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 06:20:16.694282 GMT+0530
मुख्य / ई-शासन / डिजिटल इंडिया / डिजिटल इंडिया उपक्रम
शेअर करा

T3 2019/10/14 06:20:16.743275 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 06:20:16.804053 GMT+0530

डिजिटल इंडिया उपक्रम

उपक्रम

डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठी कार्यक्रम व्यवस्थापनाचा आराखडा
डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेला कार्यक्रम व्यवस्थापनाचा आराखडा पुढीलप्रमाणे आहे: डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी, कार्यक्रम व्यवस्थापनाच्या रचनेमध्ये पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निरीक्षण समितीचा, दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील डिजिटल इंडियाच्या सल्ला गटाचा व कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च समितीचा समावेश होतो.
डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठी दृष्टिकोन व कार्यपद्धती
मंत्रालये/विभाग/राज्ये भारत सरकारने स्थापित केलेल्या सामाईक व सहाय्यक आयसीटी पायाभूत सुविधांचा पुरेपूर वापर करतील.
डिजिटल इंडिया विक
डिजिटल इंडिया, भारत सरकारचा प्रमुख उपक्रम आहे, जो समाजास डिजिटली सशक्त व माहिती व्यवस्था प्रदान करणे हेच ध्येय आहे.
डिजीलॉकर
डिजिलॉकर व्यक्तिगत माहितीसाठ्यासाठी ठराविक क्षमतेची स्टोरेज स्पेस पुरवते.
प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
या भागात प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान विषयीच्या मार्गदर्शक सूचनांची माहिती दिली आहे
डिजिटल सरकार, पारदर्शी कारभार !
डिजिटल सरकार विषयक.
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 06:20:16.870585 GMT+0530

T24 2019/10/14 06:20:16.876858 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 06:20:16.589045 GMT+0530

T612019/10/14 06:20:16.612931 GMT+0530

T622019/10/14 06:20:16.675495 GMT+0530

T632019/10/14 06:20:16.675662 GMT+0530