Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 07:13:28.918095 GMT+0530
मुख्य / ई-शासन / डिजिटल इंडिया / डिजिटल इंडियाची उद्दिष्ट क्षेत्रे
शेअर करा

T3 2019/10/14 07:13:28.923944 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 07:13:29.046072 GMT+0530

डिजिटल इंडियाची उद्दिष्ट क्षेत्रे

उद्दिष्ट क्षेत्रे

डिजिटल इंडिया ह्या उपक्रमाचे तीन उद्दिष्ट क्षेत्र
डिजिटल इंडिया ह्या उपक्रमाचे उद्दिष्ट प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांवर केंद्रित आहे:
उद्दिष्ट क्षेत्र १
या उद्दिष्टांतर्गत मुख्य घटक आहे विविध सेवांचे वितरण करण्यासाठी मुख्य सुविधा म्हणून अतिवेगवान इंटरनेट. डिजिटल ओळख, आर्थिक समावेश समर्थ करणाऱ्या पायाभूत सुविधा स्थापित करण्याची व सामाईक सेवा केंद्र सहज उपलब्ध होतील याची खात्री करण्याची योजना आहे.
उद्दिष्ट क्षेत्र २
ली अनेक वर्षे, विविध राज्य सरकारांनी व केंद्रीय मंत्रालयांनी ई-प्रशासनाचे युग सुरु करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. सार्वजनिक सेवा वितरण सुधारणे व त्या उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले आहेत.
उद्दिष्ट क्षेत्र ३
डिजिटल जोडणी ही मोठ्या प्रमाणावर समतोल साधते. विविध प्रदेशांमध्ये व सामाजिक-आर्थिक विभागांमध्ये विखुरलेले भारतीय डिजिटल नेटवर्कच्या आधाराने एकमेकांशी मोबाईल फोन व संगणकांच्या मदतीने अधिकाधिक जोडले जात आहेत
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 07:13:29.155821 GMT+0530

T24 2019/10/14 07:13:29.162651 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 07:13:28.774523 GMT+0530

T612019/10/14 07:13:28.797266 GMT+0530

T622019/10/14 07:13:28.903550 GMT+0530

T632019/10/14 07:13:28.903678 GMT+0530