Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/04/19 22:27:41.284941 GMT+0530
मुख्य / ई-शासन / नोकरी, रोजगार, व्यवसाय आणि शिक्षण विषयक मार्गदर्शन
शेअर करा

T3 2019/04/19 22:27:41.289380 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/04/19 22:27:41.335074 GMT+0530

नोकरी, रोजगार, व्यवसाय आणि शिक्षण विषयक मार्गदर्शन

या विभागात नोकरी, रोजगार, व्यवसाय तसेच शिक्षण संबंधी माहिती दिली आहे.

उद्योग / व्यवसाय विषयक
या विभागात उद्योग आणि व्यवसायाविषयक मार्गदर्शक माहिती दिली आहे
करिअरनामा / शैक्षणिक माहिती मार्गदर्शन
या विभागात विविध करिअर / शैक्षणिक मार्गदर्शनपर माहिती दिली आहे
नोकरी / रोजगार विषयक माहिती
या विभागात नोकरी व रोजगार वार्तापत्र दिला आहे
महास्वयंम पोर्टल
कौशल्य विकास विभागाच्या महारोजगार, एमएसएसडीएस व महास्वयंरोजगार या तिन्हीं वेबपोर्टलचे एकत्रिकरण करून महास्वयंम हे वेंबपोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.
शिष्यवृत्ती २०१७ - १८
या विभागात २०१७ - १८ या शैक्षणिक वर्ष्यासाठी च्या शिष्यवृत्तींची माहिती दिली आहे

T5 2019/04/19 22:27:41.420847 GMT+0530

T24 2019/04/19 22:27:41.427210 GMT+0530
Back to top

T12019/04/19 22:27:41.238578 GMT+0530

T612019/04/19 22:27:41.257226 GMT+0530

T622019/04/19 22:27:41.271771 GMT+0530

T632019/04/19 22:27:41.271895 GMT+0530