Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/04/19 22:39:4.734121 GMT+0530
मुख्य / ई-शासन / ई-शासन - चर्चा मंच
शेअर करा

T3 2019/04/19 22:39:4.737538 GMT+0530

ई-शासन - चर्चा मंच

This forum is available for discussion on issues related to e-governance.

सध्या चालू असलेल्या चर्चेमध्ये भाग घेण्यासाठी किंवा नवीन चर्चा सुरू करण्यासाठी खालील सूचीमधून योग्य तो मंच निवडा.
मंचाचे नाव चर्चा नवीनतम चर्चा ह्यांमधील
डिजिटल पेमेंट सिस्टीम अर्थात कॅशलेस व्यवहार डिजिटल पेमेंट सिस्टीम अर्थात कॅशलेस व्यवहार याविषयी चर्चा 1
ह्याद्वारे राज्यस्तरीय मध्यवर्ती संस्था
February 10. 2017
डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या विविध उपक्रमांची चर्चा करण्यासाठी हा मंच तयार केला आहे. 1
ह्याद्वारे Anonymous User
April 01. 2017
विद्यार्थी आणि ई-सुविधा सर्व माहिती गावातील विद्यार्थापर्यंत पोहोचावी यासाठी ई-सुविधा 2
ह्याद्वारे Anonymous
August 27. 2015
ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967ची अंमलबजावणी करण्याकरिता या अधिनियमातील तरतुदीनुसार "ग्रंथालय संचालनालय" या स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. 0 कोणतेही संभाषण सुरू केलेले नाही
महा ई-सेवा केंद्र 12
ह्याद्वारे विशाल अनिल शिंदे
August 31. 2017
मोबाईल प्रशासन 1
ह्याद्वारे Anonymous
August 13. 2014
ई-शासनाचा फायदा 1
ह्याद्वारे jadhav rahul
December 07. 2015

T5 2019/04/19 22:39:6.125591 GMT+0530

T24 2019/04/19 22:39:6.131592 GMT+0530
Back to top

T12019/04/19 22:39:4.668144 GMT+0530

T612019/04/19 22:39:4.687191 GMT+0530

T622019/04/19 22:39:4.723861 GMT+0530

T632019/04/19 22:39:4.724493 GMT+0530