Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/04/19 21:39:32.114733 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / महाविद्यालये, विद्यापीठे व संशोधन संस्था
शेअर करा

T3 2019/04/19 21:39:32.118997 GMT+0530
Views
  • स्थिती: परीक्षण प्रक्रिया चालू

T4 2019/04/19 21:39:32.145964 GMT+0530

महाविद्यालये, विद्यापीठे व संशोधन संस्था

या विभागात महाराष्ट्र, राष्ट्रीय व जागतिक विद्यापीठे व महाविद्यालयांची आणि विविध शास्त्रीय व संशोधन संस्थांची माहिती देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय विद्यापीठे व महाविद्यालये
या विभागात राष्ट्रीय सतरावरील प्रमुख विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांची माहिती देण्यात आली आहे.
जागतिक विद्यापीठे व महाविद्यालये
या विभागात प्रमुख जागतिक विद्यापीठे व महाविद्यालये यांची माहिती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील विद्यापीठे व महाविद्यालये
या विभागात महाराष्ट्रातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांची माहिती देण्यात आली आहे.
संशोधन संस्था
या विभागात विविध संशोधन संस्थांची माहिती देण्यात आली आहे.

T5 2019/04/19 21:39:32.205143 GMT+0530

T24 2019/04/19 21:39:32.211130 GMT+0530
Back to top

T12019/04/19 21:39:32.066987 GMT+0530

T612019/04/19 21:39:32.086104 GMT+0530

T622019/04/19 21:39:32.102133 GMT+0530

T632019/04/19 21:39:32.102260 GMT+0530