Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/02/17 07:02:24.265921 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / महाविद्यालये, विद्यापीठे व संशोधन संस्था
शेअर करा

T3 2019/02/17 07:02:24.270047 GMT+0530
Views
  • स्थिती: परीक्षण प्रक्रिया चालू

T4 2019/02/17 07:02:24.295701 GMT+0530

महाविद्यालये, विद्यापीठे व संशोधन संस्था

या विभागात महाराष्ट्र, राष्ट्रीय व जागतिक विद्यापीठे व महाविद्यालयांची आणि विविध शास्त्रीय व संशोधन संस्थांची माहिती देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय विद्यापीठे व महाविद्यालये
या विभागात राष्ट्रीय सतरावरील प्रमुख विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांची माहिती देण्यात आली आहे.
जागतिक विद्यापीठे व महाविद्यालये
या विभागात प्रमुख जागतिक विद्यापीठे व महाविद्यालये यांची माहिती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील विद्यापीठे व महाविद्यालये
या विभागात महाराष्ट्रातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांची माहिती देण्यात आली आहे.
संशोधन संस्था
या विभागात विविध संशोधन संस्थांची माहिती देण्यात आली आहे.

T5 2019/02/17 07:02:24.352085 GMT+0530

T24 2019/02/17 07:02:24.357867 GMT+0530
Back to top

T12019/02/17 07:02:24.221684 GMT+0530

T612019/02/17 07:02:24.239814 GMT+0530

T622019/02/17 07:02:24.253589 GMT+0530

T632019/02/17 07:02:24.253702 GMT+0530