Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/17 15:51:17.922262 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / महाविद्यालये, विद्यापीठे व संशोधन संस्था
शेअर करा

T3 2019/10/17 15:51:17.930098 GMT+0530
Views
  • स्थिती: परीक्षण प्रक्रिया चालू

T4 2019/10/17 15:51:17.959171 GMT+0530

महाविद्यालये, विद्यापीठे व संशोधन संस्था

या विभागात महाराष्ट्र, राष्ट्रीय व जागतिक विद्यापीठे व महाविद्यालयांची आणि विविध शास्त्रीय व संशोधन संस्थांची माहिती देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय विद्यापीठे व महाविद्यालये
या विभागात राष्ट्रीय सतरावरील प्रमुख विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांची माहिती देण्यात आली आहे.
जागतिक विद्यापीठे व महाविद्यालये
या विभागात प्रमुख जागतिक विद्यापीठे व महाविद्यालये यांची माहिती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील विद्यापीठे व महाविद्यालये
या विभागात महाराष्ट्रातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांची माहिती देण्यात आली आहे.
संशोधन संस्था
या विभागात विविध संशोधन संस्थांची माहिती देण्यात आली आहे.

T5 2019/10/17 15:51:18.029709 GMT+0530

T24 2019/10/17 15:51:18.036524 GMT+0530
Back to top

T12019/10/17 15:51:17.809547 GMT+0530

T612019/10/17 15:51:17.833027 GMT+0530

T622019/10/17 15:51:17.907261 GMT+0530

T632019/10/17 15:51:17.907400 GMT+0530