Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/04/19 22:14:31.315823 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / व्यवसाय मार्गदर्शन
शेअर करा

T3 2019/04/19 22:14:31.320377 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/04/19 22:14:31.366378 GMT+0530

व्यवसाय मार्गदर्शन

या विभागात औद्योगिक तंत्रज्ञानाची माहिती, शिक्षण संस्था, उद्योगधंदे व व्यवसायांची माहिती, पारंपारिक व्यवसायांची माहिती यात देण्यात आली आहे.

औदयोगिक शिक्षण व संस्था
या विभागात विविध औदयोगिक तंत्रज्ञान शिक्षण संस्थाची माहिती देण्यात आली आहे.
उदयोग व व्यवसायांची माहिती
या विभागात विविध प्रकारच्या उदयोगधंदे व व्यवसायांची माहिती दिली आहे.
पारंपरिक व्यवसायांची माहिती
या विभागात पारंपरिक व्यवसायाबददल माहिती दिली आहे.
रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालय महाराष्ट्र शासन
या विभागात रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालय महाराष्ट्र शासन यांच्या योजनांची माहिती दिली आहे.
कौशल्य विकास कार्यक्रम
भारतासारख्या मोठी लोकसंख्या असणाऱ्या देशाना भेडसावणाऱ्या प्रश्नापैकी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे रोजगार निर्मिती.

T5 2019/04/19 22:14:31.433981 GMT+0530

T24 2019/04/19 22:14:31.440407 GMT+0530
Back to top

T12019/04/19 22:14:31.242037 GMT+0530

T612019/04/19 22:14:31.259749 GMT+0530

T622019/04/19 22:14:31.301539 GMT+0530

T632019/04/19 22:14:31.301699 GMT+0530