Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/04/19 22:45:16.921451 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / करिअर मार्गदर्शन
शेअर करा

T3 2019/04/19 22:45:16.926623 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/04/19 22:45:16.973934 GMT+0530

करिअर मार्गदर्शन

या विभागात लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षा, प्रवेश परीक्षा पदवी नंतर, १० वी नंतर, १२ वी नंतर या विषयांची माहिती देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या बद्दल माहिती या विभागात दिली आहे.
१०वी, १२वी आणि पदवी नंतर
१०वी - १२वी तसेच पदवी नंतर चे शिक्षण, रोजगार, यांची माहिती या विभागात दिली आहे.
विद्यापीठे व महाविद्यालये
या विभागात महाराष्ट्रातील महत्वाच्या विद्यापीठांची माहिती देण्यात आली आहे.
क्रीडा व खेळ
या विभागात विविध लके ब क्रीडा प्रकारां बद्दल माहिती देण्यात आली आहे.
इतर माहिती
करिअर मार्गदर्शन संबधी इतर माहिती यामध्ये दिली आहे

T5 2019/04/19 22:45:17.042686 GMT+0530

T24 2019/04/19 22:45:17.049120 GMT+0530
Back to top

T12019/04/19 22:45:16.824412 GMT+0530

T612019/04/19 22:45:16.852304 GMT+0530

T622019/04/19 22:45:16.892171 GMT+0530

T632019/04/19 22:45:16.892350 GMT+0530