Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/18 03:57:46.924570 GMT+0530
शेअर करा

T3 2019/10/18 03:57:46.929789 GMT+0530

T4 2019/10/18 03:57:46.932549 GMT+0530

अवकाश विज्ञान

या विभागात अवकाश विज्ञान या विषयाची माहिती देण्यात आली आहे.

अवकाश निरीक्षण
रात्रीचे अवकाश निरीक्षण ही खगोलशास्त्रा मधिल महत्त्वाची बाजू आहे.
अवकाश निरीक्षणाची नोंद
अवकाश निरीक्षणाची नोंद करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी.
उल्का वर्षावाचे निरीक्षण
उल्का वर्षावाचे निरीक्षण करण्यासंबंधी माहिती
अवकाशस्थ वस्तूबद्दल माहिती
वर्षभर पद्धतशीर अवकाश निरीक्षण करणार्‍यास सर्व अवकाशस्थ वस्तूबद्दल माहिती होते.
खगोलशास्त्रावरील मराठीतील पुस्तके
खगोलशास्त्रावरील मराठीतील उपलब्ध पुस्तके या बाबत माहिती.
खगोलसंस्थांची यादी
खगोलशास्त्रावर काम करणा-या विविध संस्थाची यादी.
खगोलशास्त्रावरील वेबसाइट्स
इंटरनेट वरील काही महत्त्वाच्या खगोलशास्त्रावरील वेबसाइट्सची यादी.
सूर्य
ज्याच्याभोवती सूर्यमालेतील सर्व ग्रह - उपग्रह फिरतात तो सूर्य.
बुध
सूर्यमालेतील बुध हा सूर्या नंतरचा पहिला ग्रह.
शुक्र
सूर्यमालेतील शुक्र हा बुधग्रहानंतरचा दुसरा ग्रह. ह्याचा आकार जवळपास आपल्या पृथ्वी एवढा आहे.
नेवीगेशन

T5 2019/10/18 03:57:47.200605 GMT+0530

T24 2019/10/18 03:57:47.207612 GMT+0530
Back to top

T12019/10/18 03:57:46.787368 GMT+0530

T612019/10/18 03:57:46.831214 GMT+0530

T622019/10/18 03:57:46.909946 GMT+0530

T632019/10/18 03:57:46.910107 GMT+0530