Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/18 04:11:57.462043 GMT+0530
शेअर करा

T3 2019/10/18 04:11:57.467349 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/18 04:11:57.520282 GMT+0530

भाषा

या विभागात विद्यार्थ्यांसाठी मराठी हिंदी व इंग्रजी या भाषा विषयाची माहिती दिली आहे.

शुद्धलेखन
भाषेच्या प्रमाण रूपाचे प्रमाण लेखन म्हणजे शुद्धलेखन, असे सामान्यपणे म्हणता येईल. समाजात जी भाषा बोलली जाते
मराठी (नागरी) वर्णमाला
मराठी भाषा महाराष्ट्रात प्रचलित असल्यामुळे मराठी लेख सामान्यत: महाराष्ट्रात सापडतात. हे मराठी लेख सर्वसामान्यपणे नागरी म्हणजे देवनागरी लिपीतच आढळतात.
व्याकरण
एकोणिसाव्या शतकापासून स्थिर झालेल्या भाषाशास्त्र या ज्ञानशाखेत भाषेचा वर्णनात्मक अभ्यास मोडतो आणि त्यात (१) ⇨ वर्णविचार, (२) पदविचार (मॉर्फॉलजी), (३) वाक्यविचार (सिंटेक्स), (४) अर्थविचार आणि (५) शब्दसंग्रहाचा विचार (कोश) एवढे भाग आहेत. व्याकरण (ग्रॅमर) ही संज्ञा सामान्यत: या पाच भागांपैकी २ + ३ एवढ्या क्षेत्रासाठी वापरतात.
म्हणी आणि वाक्‌प्रचार
म्हण (हिंदी कहावत, बांगला प्रवाद, संस्कृत लोकोक्ति, आभाणक व इंग्लिश प्रॉव्हर्ब) ही कहाणी, उखाणा यांप्रमाणे मूलतः मौखिक अशा लोकसाहित्यात जमा होणारी, पण छोटेखानी गद्य वाङ्‍मयकृती असते.
विराम चिन्हांकन
कोणत्याही लिपीमध्ये मुख्यतः भाषिक घटकांना दृश्य चिन्हे दिली जातात, मग ते घटक वर्ण किंवा वर्णसमूह असतील.
शब्दकोश
१. प्रस्तावना २. शब्दकोशरचना : उदगम व विकास ३. भारतीय कोशकल्पनेचा उगम ४. मराठी शब्दकोशरचनेची परंपरा ५. अर्वाचीन काळातील कोशरचना ६. प्राचीन मराठी साहित्याचे शब्दकोश ७. द्विभाषिक व बहुभाषिक शब्दकोश ८. पारिभाषिक कोश ९. मराठी व्युत्पत्ति-कोश १०. शासकीय शब्दकोश-कार्याचे प्रयत्न ११. बोलीभाषांचे शब्दकोश १२. म्हणी व वाक्संप्रदाय कोश
मराठीचे शुद्धलेखन: काही अडचणी
भाषा आणि जीवन यांचा अन्योन्यसंबंध असतो. भाषेमुळे माणसे एक-दुसऱ्याच्या जवळ येतात, त्यांच्यात सुसंवाद प्रस्थापित होतो. भाषेमुळे मुख्यत: आपल्या मनातील भाव-भावना, विचार प्रकट करता येतात. माणसाचा एकंदर दैनंदिन व संपूर्ण जीवनव्यवहार सुकर आणि सुलभ होण्यासाठी भाषा ही महत्त्वाची भूमिका बजावत असते.
वर्णविचार
कोणत्याही भाषेचे भाषाशास्त्रीय वर्णन करताना भाषेची दोन अंगे लक्षात घ्यावी लागतात. एक म्हणजे बोलणारा करतो व ऐकणारा ओळखतो ते शब्दोच्चार (शब्दांग) आणि दुसरे म्हणजे बोलणाराच्या मनातला आणि ऐकणाराच्या मनात शिरलेला भाषाबाह्य जगाबद्दलचा विचार (अर्थांग).
विकासपिडिया निबंध स्पर्धा २०१५ "स्वच्छ भारत"
शालेय गट ,विकासपिडिया मजकूर लेखक गट व विकासपिडिया नोंदणी सदस्य यांचे निवडक प्रथम पारितोषिक विजेते निबंध
निबंध - ग्रामीण विकासात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सहभाग
अमृतवाहिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग संगमनेर येथे "अमृतवाहिनी मेधा २०१६" मध्ये "ग्रामीण विकासात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सहभाग" निबंध स्पर्धा घेण्यात आली त्यातील विजेते निबंध
नेवीगेशन

T5 2019/10/18 04:11:57.690481 GMT+0530

T24 2019/10/18 04:11:57.697318 GMT+0530
Back to top

T12019/10/18 04:11:57.393693 GMT+0530

T612019/10/18 04:11:57.412594 GMT+0530

T622019/10/18 04:11:57.448770 GMT+0530

T632019/10/18 04:11:57.448888 GMT+0530