Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/18 04:10:10.908135 GMT+0530
शेअर करा

T3 2019/10/18 04:10:10.913349 GMT+0530
Views
  • स्थिती: परीक्षण प्रक्रिया चालू

T4 2019/10/18 04:10:10.962399 GMT+0530

संस्कृत - व्याकरण

या विभागात व्याकरणासंबंधी माहिती दिली आहे.

धातुरूपे
या विभागात धातुरूपे दिली आहेत .
समास
या विभागात समास व त्यांची उदाहरणे दिली आहेत.
संधी
या विभागात संधी व उदाहरणे दिली आहे .
धातूसाधित अव्यये
या विभागात धातूसाधित अव्यये दिली आहे .
समानार्थी / विरुद्धार्थी शब्द
या विभागात समानार्थी व विरुद्धार्थी शब्द दिले आहेत.
नाम विभक्तिरुपे
या विभागात नाम विभक्तिरुपे दिली आहे.
धातू कालार्थ रूपे
या विभागात धातू कालार्थ रूपे दिलेली आहे .
सर्वनाम विभक्तीरूपे
या विभागात सर्वनाम विभक्तीरूपे दिली आहेत .
सुभाषित मराठी अर्थ
या विभागात सुभाषितांचे मराठीत अर्थ दिलेले आहे
नेवीगेशन

T5 2019/10/18 04:10:11.118358 GMT+0530

T24 2019/10/18 04:10:11.124942 GMT+0530
Back to top

T12019/10/18 04:10:10.847998 GMT+0530

T612019/10/18 04:10:10.866427 GMT+0530

T622019/10/18 04:10:10.895021 GMT+0530

T632019/10/18 04:10:10.895140 GMT+0530