Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/17 16:02:32.163764 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / संसाधन लिंक
शेअर करा

T3 2019/10/17 16:02:32.168168 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/17 16:02:32.213998 GMT+0530

संसाधन लिंक

या विभागात विविध शैक्षणिक संसाधनांच्या लिंक्स दिल्या आहेत.

SSA ची सूची, राज्यांनुसार वेबसाइट्स
संपूर्ण भारतातील राज्य निहाय सर्व शिक्षा अभियान च्या वेब साईट ची माहिती
शासकीय स्रोत
या विभागात- सर्व शिक्षा अभियान ; भारत सरकारचा एक प्रमुख कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षण सर्वांना या उपक्रमाविषयीची माहिती (UEE), यावरील राष्ट्रीय अहवाल, त्यासंबधीचे ध्येय, धोरण आणि भारतातील शिक्षणासंबधीची सद्य स्थिती यासंबधीची माहिती दिली आहे.
जागतिक स्रोत
या विभागात शिक्षणा संबधीचे जागतिक स्त्रोतांची माहिती दिली आहे. जसे विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, संशोधन आणि ऑनलाइन प्रकाशने, इ.
प्रशिक्षणात्मक तसेच ज्ञानवाटपासंबंधी स्रोत
प्रशिक्षणात्मक तसेच ज्ञानवाटपासंबंधी स्रोत
पायाभूत शिक्षण आणि लैंगिक समानता
पायाभूत शिक्षण आणि लैंगिक समानता
बालअधिकार आणि अधिवक्ता स्रोत
बालअधिकार आणि अधिवक्ता स्रोत
शैक्षणिक आकडेवारी स्रोत
शैक्षणिक आकडेवारी स्रोत
शैक्षणिक बातम्या स्रोत
शैक्षणिक बातम्या स्रोत
आंतरराष्ट्रीय एजन्सीज
आंतरराष्ट्रीय एजन्सीज
नेवीगेशन

T5 2019/10/17 16:02:32.291854 GMT+0530

T24 2019/10/17 16:02:32.299249 GMT+0530
Back to top

T12019/10/17 16:02:32.107772 GMT+0530

T612019/10/17 16:02:32.128610 GMT+0530

T622019/10/17 16:02:32.149697 GMT+0530

T632019/10/17 16:02:32.149830 GMT+0530