Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/12/10 15:30:40.662986 GMT+0530
मुख्य / आरोग्य / महिलांचे आरोग्य
शेअर करा

T3 2018/12/10 15:30:40.667961 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/12/10 15:30:40.715724 GMT+0530

महिलांचे आरोग्य

या विभागात महिलांचे आरोग्य या विषयी माहिती देण्यात आली आहे. औषधे आणि गर्भावस्था, पौगंडावस्था, प्रसूतीपश्चात मानसिक औदासिन्य, मासिक पाळी, वंध्यत्व, सुरक्षित मातृत्वची खात्री करणे या विषयांवर माहिती देण्यात आली आहे.

महिलांचे आजार
या विभागात महिलांच्या आजारांबद्दल माहिती दिली आहे.
गर्भधारणा - गरोदरपणा
या विभागात गर्भधारणे विषयी माहिती देण्यात आली आहे.
बाळंतपण
या विभागात बाळंतपण या बद्दल माहिती देण्यात आली आहे.
गर्भपात
कुटुंब नियोजन
या विभागात कुटुंब नियोजना ची माहिती देण्यात आली आहे.
इतर माहिती
या विभागात महिलांच्या इतर आरोग्य समस्याविषयी माहिती दिली आहे. जसे रजोनिवृत्ती,,

T5 2018/12/10 15:30:40.786019 GMT+0530

T24 2018/12/10 15:30:40.792395 GMT+0530
Back to top

T12018/12/10 15:30:40.578744 GMT+0530

T612018/12/10 15:30:40.597066 GMT+0530

T622018/12/10 15:30:40.637795 GMT+0530

T632018/12/10 15:30:40.637992 GMT+0530