Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/12/10 14:51:5.478527 GMT+0530
मुख्य / ऊर्जा / ऊर्जा तंत्रज्ञान
शेअर करा

T3 2018/12/10 14:51:5.483114 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/12/10 14:51:5.528347 GMT+0530

ऊर्जा तंत्रज्ञान

या विभागात उर्जा संवर्धन, उर्जा कार्यक्षमता, पर्यावरणास अनुकूल उर्जा (green energy) उत्पादन, पावसाच्या पाण्याची साठवण, इ. साठी वापरल्या जाणार्या तंत्रज्ञानाविषयी माहिती दिली आहे.

There are currently no items in this folder.


T5 2018/12/10 14:51:5.567100 GMT+0530

T24 2018/12/10 14:51:5.573838 GMT+0530
Back to top

T12018/12/10 14:51:5.432786 GMT+0530

T612018/12/10 14:51:5.452650 GMT+0530

T622018/12/10 14:51:5.464672 GMT+0530

T632018/12/10 14:51:5.464824 GMT+0530