Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/09/25 13:02:35.060091 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / महिला व बाल विकास
शेअर करा

T3 2018/09/25 13:02:35.064687 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/09/25 13:02:35.091303 GMT+0530

महिला व बाल विकास

समाज कल्याण या विभागात सर्वात महत्वाचे घटक म्हणजे महिला व बाल विकास यात या दोनही घटकांबद्दल माहिती दिली आहे

स्वयं सहायता गट (बचत गट)
महिलांना बचत गटामुळे एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे त्या आपले मत मांडू शकतात व महिलांसाठी उपक्रम राबवू शकतात.
महिला व बालके - कायदे/योजना
या विभागात महिलांसाठी असलेले कायदे व योजना यांची माहिती दिली आहे.
महिला विकास कथा
या विभागात महिलांचा विकास व त्यांच्या यशोगाथा यांची माहिती दिलेली आहे.
महिला प्रश्न/विकास - लेख
या विभागात महिलांच्या प्रश्न व विकासासंबंधी अनेक लेख दिलेले आहेत.
बाल विकास
या विभागात बाल विकास संबंधी माहिती देण्यात आली आहे.
महिला - करिअर व रोजगार वाटा
या विभागात महिलांसाठी करिअर व रोजगाराच्या वाटा यांची माहिती देण्यात आली आहे.
नेवीगेशन

T5 2018/09/25 13:02:35.163031 GMT+0530

T24 2018/09/25 13:02:35.169331 GMT+0530
Back to top

T12018/09/25 13:02:35.009923 GMT+0530

T612018/09/25 13:02:35.029485 GMT+0530

T622018/09/25 13:02:35.046909 GMT+0530

T632018/09/25 13:02:35.047033 GMT+0530