Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/15 00:21:24.696116 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / महिला व बाल विकास
शेअर करा

T3 2019/10/15 00:21:24.700571 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/15 00:21:24.726246 GMT+0530

महिला व बाल विकास

समाज कल्याण या विभागात सर्वात महत्वाचे घटक म्हणजे महिला व बाल विकास यात या दोनही घटकांबद्दल माहिती दिली आहे

स्वयं सहायता गट (बचत गट)
महिलांना बचत गटामुळे एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे त्या आपले मत मांडू शकतात व महिलांसाठी उपक्रम राबवू शकतात.
महिला व बालके - कायदे/योजना
या विभागात महिलांसाठी असलेले कायदे व योजना यांची माहिती दिली आहे.
महिला विकास कथा
या विभागात महिलांचा विकास व त्यांच्या यशोगाथा यांची माहिती दिलेली आहे.
महिला प्रश्न/विकास - लेख
या विभागात महिलांच्या प्रश्न व विकासासंबंधी अनेक लेख दिलेले आहेत.
बाल विकास
या विभागात बाल विकास संबंधी माहिती देण्यात आली आहे.
महिला - करिअर व रोजगार वाटा
या विभागात महिलांसाठी करिअर व रोजगाराच्या वाटा यांची माहिती देण्यात आली आहे.
नेवीगेशन

T5 2019/10/15 00:21:24.800769 GMT+0530

T24 2019/10/15 00:21:24.807247 GMT+0530
Back to top

T12019/10/15 00:21:24.645816 GMT+0530

T612019/10/15 00:21:24.664315 GMT+0530

T622019/10/15 00:21:24.681631 GMT+0530

T632019/10/15 00:21:24.681761 GMT+0530