Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/17 16:32:56.340760 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / सामाजिक संकल्पना व संज्ञा
शेअर करा

T3 2019/10/17 16:32:56.345341 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/17 16:32:56.371478 GMT+0530

सामाजिक संकल्पना व संज्ञा

या विभागात विविध समाजशास्त्रीय, सामाजिक संकल्पना व संज्ञा यांची माहिती देण्यात आले आहे .

अतिचार
समाजाची मूल्ये आणि आचारनियम यांची चाकोरी सोडून वागणे.
अगम्य आप्तसंभोग (इन्सेस्ट)
अगम्य आप्तसंभोग (इन्सेस्ट) विषयक माहिती.
अनाथाश्रम
अनाथ, दुर्लक्षित, अपंग, बेवारशी अगर बहिष्कृत मुलांना व महिलांना आश्रय देणाऱ्या संस्था.
अन्नछत्र
विनामूल्य अन्न मिळण्याचे ठिकाण.
अभिवादन
अभिवादन म्हणजे वंदन, नमस्कार अगर तत्सम आचार होय.
अभीष्टचिंतन
एखाद्या व्यक्तीच्या, कुटुंबाच्या, संस्थेच्या, समाजाच्या अगर देशाच्या उत्कर्षाची इच्छा व्यक्त करणे म्हणजे ‘अभीष्टचिंतन’ होय.
अलुते-बलुते
हे हक्क ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया होत. खेड्यांत राहणाऱ्या बिगर-शेतकरी लोकांचा व्यवसाय हा परंपरेने चालत आल्यामुळे त्याला कुलपरंपरागत हक्काचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
अस्पृश्यता
ज्या व्यक्तीच्या वा वस्तूच्या स्पर्शाने विटाळ होतो, तिच्या ठिकाणची विटाळकारक म्हणून कल्पिलेली खोटी अदृश्य शक्ती.
आचारनियम
समाजधारणेच्या दृष्टीने एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन दुसऱ्या व्यक्तीशी वेगवेगळ्या प्रसंगी कसे असावे, याविषयी समाजात रूढ असलेल्या संकेत सूचकांची एक अमूर्त आणि सर्व समावेशक अशी चौकट.
आडनावे
उपनाम किंवा कुटुंबाचे नाव. एखाद्या व्यक्तीचा अचूक निर्देश व्हावा, म्हणून आडनावाचा उपयोग केला जातो.
नेवीगेशन

T5 2019/10/17 16:32:56.608851 GMT+0530

T24 2019/10/17 16:32:56.615408 GMT+0530
Back to top

T12019/10/17 16:32:56.232002 GMT+0530

T612019/10/17 16:32:56.252721 GMT+0530

T622019/10/17 16:32:56.327105 GMT+0530

T632019/10/17 16:32:56.327317 GMT+0530