Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/06/19 13:09:4.985991 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / सामाजिक संकल्पना व संज्ञा
शेअर करा

T3 2019/06/19 13:09:4.990348 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/06/19 13:09:5.017979 GMT+0530

सामाजिक संकल्पना व संज्ञा

या विभागात विविध समाजशास्त्रीय, सामाजिक संकल्पना व संज्ञा यांची माहिती देण्यात आले आहे .

सर्वोदय
परंपरागत भारतीय समाजव्यवस्थेची नैतिक तत्त्वांच्या आधारे आमूलाग्र पुनर्बांधणी करण्याची एक विचारप्रणाली.
सर्वंकष राज्य ( टोटॅलिटॅरियन स्टेट )
जनजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांवर अनियंत्रित अधिसत्ता प्रस्थापित करणारी शासनपद्धती.
सांस्कृतिक पश्चायन (कल्चरल लॅग)
मानवी समाजाच्या सांस्कृतिक बदलांची सापेक्ष संक्रमणावस्था.
सामाजिक सात्मीकरण
सांस्कृतिक समावेशनाच्या सामाजिक प्रकियेला दिलेली समाजशास्त्रीय संज्ञा.
रोटरी इंटरनॅशनल
एक आंतरराष्ट्रीय नागरी संस्था.
लायन्स इंटरनॅशनल
लायन्स इंटरनॅशनल विषयक माहिती.
नेवीगेशन

T5 2019/06/19 13:09:5.246775 GMT+0530

T24 2019/06/19 13:09:5.253103 GMT+0530
Back to top

T12019/06/19 13:09:4.882751 GMT+0530

T612019/06/19 13:09:4.900084 GMT+0530

T622019/06/19 13:09:4.972869 GMT+0530

T632019/06/19 13:09:4.973032 GMT+0530