Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/18 04:05:17.954017 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / सामाजिक संकल्पना व संज्ञा
शेअर करा

T3 2019/10/18 04:05:17.958593 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/18 04:05:17.984332 GMT+0530

सामाजिक संकल्पना व संज्ञा

या विभागात विविध समाजशास्त्रीय, सामाजिक संकल्पना व संज्ञा यांची माहिती देण्यात आले आहे .

कारागृह
कारागृह किंवा तुरुंग विषयक माहिती.
कुटुंबसंस्था
विवाह, रक्तसंबंध किंवा दत्तकविधान आणि एकत्र निवास यांनी बांधल्या गेलेल्या दोन अगर अधिक स्त्रीपुरुषांचा गट म्हणजे कुटुंब होय.
गोत्र-प्रवर
गोत्र-प्रवर विषयक माहिती.
गोत्र-प्रवर व चातुर्वर्ण्य
गोत्र-प्रवर व चातुर्वर्ण्य विषयक माहिती.
गृहविज्ञान
प्रपंच कसा करावा, हे शिकविण्याचे शास्त्र म्हणजे गृहविज्ञान होय.
गोषापद्धति
ग्रामसंस्था
स्वतंत्र रीत्या अगर सामूहिक रीत्या स्वतः कसत असलेल्या जमिनीजवळ राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कायम वस्तीला ग्राम असे सामान्यतः म्हटले जाते.
चहापान
चहापान विषयक माहिती.
चावडी
गावातील शासकीय कारभाराचे–ग्रामपंचायतीचे–केंद्रस्थान म्हणून भारतीय ग्रामजीवनात ‘चावडी’ या संस्थेला परंपरागत महत्त्व आहे.
जनानखाना
मुसलमान समाजात स्त्रियांकरिता राखून ठेवलेल्या, घरातील विशिष्ट भागास जनानखाना असे म्हटले जाते.
नेवीगेशन

T5 2019/10/18 04:05:18.229964 GMT+0530

T24 2019/10/18 04:05:18.236822 GMT+0530
Back to top

T12019/10/18 04:05:17.846830 GMT+0530

T612019/10/18 04:05:17.864842 GMT+0530

T622019/10/18 04:05:17.940171 GMT+0530

T632019/10/18 04:05:17.940360 GMT+0530