Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/05/20 22:00:10.027562 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / सामाजिक जागृती / राज्यातील ग्रामपचायतींमध्ये “आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK)” उभारणी व अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना
शेअर करा

T3 2019/05/20 22:00:10.032359 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/05/20 22:00:10.058668 GMT+0530

राज्यातील ग्रामपचायतींमध्ये “आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK)” उभारणी व अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम नुसार व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १५३ (अ) व (ब) नुसार राज्यशासनास पंचायत राज संस्थाना विकास योजनांसाठी मार्गदर्शन

शासन निर्णय

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम नुसार व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १५३ (अ) व (ब) नुसार राज्यशासनास पंचायत राज संस्थाना विकास योजनांसाठी मार्गदर्शन करण्याच्या अधिकारानुसार , राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्राची अमलबजावणी सुरु करण्याबाबत पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

राज्यातील ग्रामपंचायतीनमध्ये - आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK ) - उभारणी व अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना

 

स्त्रोत - https://rdd.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Pdf/assk.pdf

2.92857142857
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/05/20 22:00:10.343274 GMT+0530

T24 2019/05/20 22:00:10.349831 GMT+0530
Back to top

T12019/05/20 22:00:9.945620 GMT+0530

T612019/05/20 22:00:9.966064 GMT+0530

T622019/05/20 22:00:10.015432 GMT+0530

T632019/05/20 22:00:10.016280 GMT+0530