Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/06/04 11:52:52.317205 GMT+0530
मुख्य / शेती / हवामानावर आधारित कृषी सल्ला
शेअर करा

T3 2020/06/04 11:52:52.321231 GMT+0530

T4 2020/06/04 11:52:52.323792 GMT+0530

हवामानावर आधारित कृषी सल्ला

कृषी विद्या विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आणि किटक शास्त्र विभाग , डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्याकडून आलेला विभागवार हवामानावर आधारित कृषी सल्ला या विभागात देत आहोत

धुळे
धुळे जिल्हा परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी हवामान आधारित कृषी सल्ला
महाराष्ट्र जिल्हानिहाय हवामान अंदाज आणि कृषी सल्ला - नोव्हेंबर २०१६
कृषी मौसम विज्ञान प्रभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडून प्राप्त झालेला हवामान अंदाज आणि कृषी सल्ला
वाळवंटी टोळ व त्यांचे नियंत्रण
वाळवंटी टोळ व त्यांचे नियंत्रण

T5 2020/06/04 11:52:52.375574 GMT+0530

T24 2020/06/04 11:52:52.381762 GMT+0530
Back to top

T12020/06/04 11:52:52.273781 GMT+0530

T612020/06/04 11:52:52.291051 GMT+0530

T622020/06/04 11:52:52.304703 GMT+0530

T632020/06/04 11:52:52.304817 GMT+0530