Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/08/06 00:34:33.342080 GMT+0530
मुख्य / शेती / कृषी यशोगाथा / शाश्वत शेती / जलयुक्त शिवारची 59 गावे शंभर टक्के वॉटर न्युट्रल
शेअर करा

T3 2020/08/06 00:34:33.347302 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/08/06 00:34:33.376952 GMT+0530

जलयुक्त शिवारची 59 गावे शंभर टक्के वॉटर न्युट्रल

दुष्काळावर मात करण्यासाठी सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे दृष्य परिणाम दिसायला आता सुरुवात झाली आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान

दुष्काळावर मात करण्यासाठी सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे दृष्य परिणाम दिसायला आता सुरुवात झाली आहे. भंडारा जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेत 2015-16 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 86 गावांपैकी 59 गावे शंभर टक्के वॉटर न्युट्रल तर 14 गावे 80 टक्केच्या वर वॉटर न्युट्रल झाली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत भंडारा जिल्ह्यात सन 2015-16 मध्ये एकूण 86 गावांची निवड करण्यात आली होती.

यात भंडारा तालुका-15, तुमसर-19, मोहाडी-15, पवनी-12, लाखांदूर-6, साकोली-10 व लाखनी 9 अशा 86 गावांचा समावेश होता. या गावात एकूण सुरु झालेल्या 1068 कामांपैकी 1025 कामे पूर्ण झाली आहेत. शिवारात पावसाचे पडलेले पाणी व अडवलेले आणि जिरवलेले पाणी यांचा ताळेबंद करण्याची पद्धत जलयुक्त शिवारमध्ये ठरवून दिलेली आहे. त्यानुसार गावाची सिंचनाची व पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामामुळे पावसाच्या पाण्याचा जमा खर्च व ताळेबंद तयार करणे म्हणजेच वॉटर न्युट्र्रल टक्केवारी होय.

वॉटर न्युट्रल झालेली गावे

प्रकल्प आराखड्यानुसार सन 2015-16 अंतर्गत निवडलेल्या गावापैकी वॉटर न्युट्रल टक्केवारीनुसार 86 पैकी 59 गावे शंभर टक्के वॉटर न्युट्रल झालेली आहेत. शंभर टक्के वॉटर न्युट्र्रल झालेल्या गावांमध्ये तालुकानिहाय भंडारा-माटोरा, कवलेवाडा, पलाडी, गोलेवाडी, इटगाव, मोहाडी- मोहगाव, बच्छेरा, टांगा, देवाडा बु., नरसिंहटोला, फुटाळा, भिकारखेडा, पारडी, पिंपळगाव (क), कांद्री, शिवणी, खैरलांजी, बोरी (क), तुमसर- गर्रा बघेडा, दावेझरी (सी), आसलपाणी, मेहगाव, साखळी, चिखला, कोष्टी, खापाखुर्द, गोंडीटोला, पवनारा, गोबरवाही, पवनारखारखारी, सितासावंगी, कार्ली, रोंघा, आलेसूर, लेंडेझरी, पवनी- मिन्सी, पन्नासी, भिकारमिन्सी, शेगाव, चकारा, सुरबोडी, चिचाळ, साकोली- सातलवाडा, रेंगेपार, सालेबर्डी, जांभळी, मालूटोला, उसगाव, पार्थी, बरडकिन्ही, लाखनी- मोरगाव, खैरी, पिंपळगाव, लाखांदूर- तावशी, टेंभरी, कुडेगाव, तई बु., आसोला व इटान अशा 59 समावेश आहे. ऐंशी टक्केच्या वर वॉटर न्युट्रल झालेल्या मध्ये भंडारा तालुक्यातील मानेगाव, नवरगाव, खुर्शीपार, माडगी, गराडा बु., गराडा खु., मंडणगाव, मोहाडी- करडी, उसर्रा, तुमसर- नवरगाव, येरली, पवनी- अड्याळ, साकोली-शेंदुरवाफा व पळसगाव अशा 14 गावांचा समावेश आहे. तर 50 टक्केच्या वर 11 गावांचा समावेश आहे. सन 2016-17 मध्ये 59 गावांची निवड करण्यात आली असून या गावात 372 कामे प्रस्तावित आहेत. यापैकी अनेक कामांना सुरुवात झाली असून जलयुक्त शिवारमुळे गावांच्या सिंचन क्षमतेत निश्चितच वाढ होणार आहे.

 

माहिती संकलन - जिल्हा माहिती कार्यालय, भंडारा

स्रोत - महान्युज

3.09090909091
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2020/08/06 00:34:34.032795 GMT+0530

T24 2020/08/06 00:34:34.039214 GMT+0530
Back to top

T12020/08/06 00:34:33.182965 GMT+0530

T612020/08/06 00:34:33.201941 GMT+0530

T622020/08/06 00:34:33.331660 GMT+0530

T632020/08/06 00:34:33.332485 GMT+0530