Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/06/07 04:55:21.946397 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / धान्य चाळणी खरेदीवर अनुदान
शेअर करा

T3 2020/06/07 04:55:21.951217 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/06/07 04:55:21.977241 GMT+0530

धान्य चाळणी खरेदीवर अनुदान

शेतमालामध्ये काडीकचरा, दगड, इ. नसल्यास अशा शेतमालास ग्राहकही जादा भाव देऊन खरेदी करण्यास उत्सुक असतात.

धान्य चाळणी खरेदी

शेतमालामध्ये काडीकचरा, दगड, इ. नसल्यास अशा शेतमालास ग्राहकही जादा भाव देऊन खरेदी करण्यास उत्सुक असतात. तथापि, शेतामध्ये निघालेला माल हा स्वच्छ, काडीकचरा, खडे, माती विर हित नसतो. त्यामूळे शेतक यास कमी भाव मिळतो.

शेतकरी स्वत: उत्पादित करित असलेल्या शेतमालासाठी धान्य चाळणी यंत्रासारखी यंत्रसामुग्री शेतावर उभी करु शकत नाही, तसेच त्यास हे आार्थिकदृष्टया परवडण्यासारखे नाही. शेतमाल स्वच्छ करुन ग्राहकांना दिल्यास शेतमालास जादा बाजारभाव प्राप्त होऊ शकेल. या दृष्टीने शेतक याच्या शेतमालास जास्त रक्कम मिळून देण्यासाठी बाजार समित्यांनी बाजार आवारामध्ये धान्य चाळणी यंत्र बसविणे अत्यंत आवश्यक आहे. बाजार समित्या धान्य चाळणी यंत्र बस विण्यासाठी प्रोत्साहीत व्हाव्यात, यादृष्टीने धान्य चाळणी यंत्रासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय कृषि पणन मंडळाने घेतला आहे. धान्य चाळणी यंत्रासाठी धान्यचाळणी यंत्राच्या एकूण किंमतीच्या 10 टक्के किंवा रु. 2/- लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम बाजार समितीस अनुदान म्हणून देण्यात येते.

 

 

स्त्रोत : महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळ

3.02173913043
विनोद मधुकर पाटिल May 11, 2020 04:17 PM

शेतमाल भाजीपाला फळे बाजार नेन्यासाठी पिक अप टेम्पो काही अनुदान योजना आहे का ?

शंकर जाधव Mar 31, 2020 07:49 PM

चाळणी पाहिजे

Kishor gore Mar 03, 2020 10:38 AM

चाळणी पाहिजे

pawan kade Jan 10, 2020 02:15 PM

form kadi chalu hotat

Pradip korde Jan 07, 2020 01:27 AM

चाळणी पाहिजे

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2020/06/07 04:55:22.408179 GMT+0530

T24 2020/06/07 04:55:22.414623 GMT+0530
Back to top

T12020/06/07 04:55:21.809335 GMT+0530

T612020/06/07 04:55:21.828274 GMT+0530

T622020/06/07 04:55:21.935403 GMT+0530

T632020/06/07 04:55:21.936393 GMT+0530