Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/04/10 01:25:51.184462 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / फलोत्पादन मालाचे संकलन प्रतवारी व पेकिंग गृह उभारणी
शेअर करा

T3 2020/04/10 01:25:51.189065 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/04/10 01:25:51.213457 GMT+0530

फलोत्पादन मालाचे संकलन प्रतवारी व पेकिंग गृह उभारणी

नाव :फलोत्पादन मालाचे संकलन प्रतवारी व पेकिंग गृह उभारणी (कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन )

नाव

फलोत्पादन मालाचे संकलन प्रतवारी व पेकिंग गृह उभारणी (कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन )

योजना काय आहे

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान / संरक्षित उत्पादन

अनुदान स्वरूप

सर्व साधारण क्षेत्रासाठी ४० % किवा कमाल ६ लाख आणि डोंगराळ व अधिसूचित भागासाठी ५५ % किवा कमाल ८.२५ लाख या पैकी कमी  असेल ती रक्कम देण्यात येईल .

अनुदान कोणाला भेटनार

वयक्तिक शेतकरी शेतकरी समूह , संस्था , कंपनी , बचत गट , सहकारी संस्था , महामंडळ , स्थानिक स्वराज्य संस्था , कृषी विज्ञान केंद्र , कृषी उत्पन्न बझार समिती .

अनुदान मिळवण्याचे नियम

बँक कर्जाशी निगडीत , बँक अप्रयजल जोडणे बंधनकारक , आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असणे बंधनकारक इत्यादी .

कोणती प्रमाणपत्र लागणार

७/१२ ८-अ उतारा , प्रकल्प अहवाल , बँक कर्ज मंजुरी पत्र , ओलिताची शास्वत सोय इत्यादी .

कोणाशी भेटावयास  लागेल

तालुका कृषी अधिकारी , उप विभागीय कृषी अधिकारी , जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

 

स्त्रोत - कृषी रहस्य

 

3.06796116505
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2020/04/10 01:25:51.577090 GMT+0530

T24 2020/04/10 01:25:51.583672 GMT+0530
Back to top

T12020/04/10 01:25:51.059335 GMT+0530

T612020/04/10 01:25:51.076743 GMT+0530

T622020/04/10 01:25:51.174388 GMT+0530

T632020/04/10 01:25:51.175278 GMT+0530