Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/08/06 12:18:15.375201 GMT+0530
शेअर करा

T3 2020/08/06 12:18:15.381298 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/08/06 12:18:15.415119 GMT+0530

राष्ट्रीय प्रतिज्ञा

राष्ट्रीय प्रतिज्ञा भारत माझा देश आहे। सारे भारतीय माझे बांधव आहेत।

राष्ट्रीय प्रतिज्ञा

भारत माझा देश आहे।

सारे भारतीय माझे बांधव आहेत।

माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे।

माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि

विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे।

त्या परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता

माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन।

मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा

आणि वडीलधार्‍या माणसांचा मान ठेवीन

आणि प्रत्येकाशी सौजन्याने वागेन।

माझा देश आणि माझे देशबांधव

यांच्याशी निष्ठा राखण्याची

मी प्रतिज्ञा करीत आहे।

त्यांचे कल्याण आणि

त्यांची समृद्धी ह्यांतच माझे

सौख्य सामावले आहे।

 

माहिती संकलक : अतुल पगार

2.95238095238
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2020/08/06 12:18:17.478792 GMT+0530

T24 2020/08/06 12:18:17.487010 GMT+0530
Back to top

T12020/08/06 12:18:15.267809 GMT+0530

T612020/08/06 12:18:15.286686 GMT+0530

T622020/08/06 12:18:15.348603 GMT+0530

T632020/08/06 12:18:15.349540 GMT+0530