Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/08/15 04:20:51.038141 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / किलबिल विभाग
शेअर करा

T3 2020/08/15 04:20:51.042985 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/08/15 04:20:51.087772 GMT+0530

किलबिल विभाग

या विभागात शिशु गटातील मुलांसाठीच्या आवश्यक असणारया गोष्टीची माहिती देण्यात आली आहे. यात त्यांना आवडतील अश्या गाणी, गोष्टी, खेळ, गीते इ. ची माहिती देण्यात आली आहे.

बडबड गीते
या विभागात लहान मुलांसाठी बडबड गीते देण्यात आली आहेत
छान छान गोष्टी
या विभागात छान छान गोष्टी देण्यात आल्या आहेत
खेळ
या विभागात लहान मुलांसाठी खेळांची माहिती देण्यात आली आहे.

T5 2020/08/15 04:20:51.143848 GMT+0530

T24 2020/08/15 04:20:51.150082 GMT+0530
Back to top

T12020/08/15 04:20:50.995750 GMT+0530

T612020/08/15 04:20:51.013849 GMT+0530

T622020/08/15 04:20:51.025122 GMT+0530

T632020/08/15 04:20:51.025235 GMT+0530