Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/07/07 14:28:58.036201 GMT+0530
मुख्य / आरोग्य / आरोग्य मोहीम
शेअर करा

T3 2020/07/07 14:28:58.040770 GMT+0530

T4 2020/07/07 14:28:58.043716 GMT+0530

आरोग्य मोहीम

या विभागात विविध संस्था राबवत असलेल्या आरोग्यविषयक मोहिमांची माहिती दिली आहे

प्रधानमंत्री जन-औषधी केंद्र
‘जन-औषधी’ ही मोहीम औषध विभागाने,केंद्रीय सार्वजनिक औषध क्षेत्रांअंतर्गत चांगल्या प्रतीची औषधे स्वस्त दरात जनतेला मिळावी यासाठी सुरु केली
सार्वजनिक आरोग्यसेवांचे ‘विकेंद्रीत-लोकसहभागी’ नियोजन..!- मार्गदर्शक पुस्तिका
सार्वजिनक आरोग्य सेवा - मार्गदर्शक पुस्तिका
सार्वजनिक आरोग्यसेवांचे ‘विकेंद्रीत-लोकसहभागी’ नियोजन- परिशिष्ट
लोकाधारित देखरेख सुरू असलेल्या गावांपैकी प्रत्येक निवडक गावांमध्ये आरोग्यसेवांबद्दल लोकांच्या गरजा/ मागण्या गोळा करण्यासाठी कमीतकमी 2 बैठकांचे आयोजन होणे आवश्यक आहे.
आरोग्य अधिकार व आरोग्यसेवांचा अधिकार- मार्गदर्शक पुस्तिका (मोड्युल) विषयी थोडक्यात...
सध्या आरोग्य क्षेत्रात ढोबळमानाने दोन दृष्टिकोनातून काम केले जात आहे. एक म्हणजे सेवाभावी दृष्टिकोन ज्यामध्ये लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या आरोग्यसेवा पुरवणे हा त्याचा मुख्य हेतू असतो.
हक्काधारित दृष्टिकोनातून आरोग्य व मानवी हक्क
आरोग्य आधार व आरोग्यसेवांचा अधिकार - हक्काधारित दृष्टिकोनातून आरोग्य व मानवी हक्क
आरोग्य अधिकार व आरोग्यसेवांचा अधिकार- आरोग्यसेवा व आरोग्याचा हक्क
आरोग्य अधिकार व आरोग्यसेवांचा अधिकार या मार्गदर्शक पुस्तिका (मोड्युल- १) प्रकरण- २
आरोग्य अधिकार व आरोग्यसेवांचा अधिकार- समता व समानता दृष्टिकोन
आरोग्य अधिकार व आरोग्यसेवांचा अधिकार या मार्गदर्शक पुस्तिका (मोड्युल- १) प्रकरण- ३
लिंगभाव आणि आरोग्य विषमता
आरोग्य अधिकार व आरोग्यसेवांचा अधिकार या विषयीची मार्गदर्शक पुस्तिका
कुष्ठरोग शोध अभियान २०१७
५ ते २० सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत होणार तपासणी. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये कुष्ठरोग शोध अभियान राबविण्यात येणार आहे.
आरोग्य सहाय्य आणि हेल्पलाईन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन - विविध उपक्रमांचे टोल फ्री नंबर्स
नेवीगेशन

T5 2020/07/07 14:28:58.209340 GMT+0530

T24 2020/07/07 14:28:58.216023 GMT+0530
Back to top

T12020/07/07 14:28:57.846178 GMT+0530

T612020/07/07 14:28:58.004193 GMT+0530

T622020/07/07 14:28:58.021907 GMT+0530

T632020/07/07 14:28:58.022041 GMT+0530