Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/07/07 13:38:41.528690 GMT+0530
मुख्य / आरोग्य / योजना व कायदे
शेअर करा

T3 2020/07/07 13:38:41.536945 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/07/07 13:38:41.583552 GMT+0530

योजना व कायदे

आरोग्य खात्याच्या विविध योजना आणि कायदे यासंबधीची माहिती यामध्ये दिली आहे.

गर्भधारणापूर्व निदान तंत्र कायदा
य विभागात गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंगनिवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ आणि सुधारित २००२ कायद्यातील तरतुदी याविषयी माहिती दिली आहे.
ब्लड ऑन कॉल योजना
राज्यात एकूण २९१ परवानाधारक रक्त पेढ्या असून जानेवारी ते डिसेंबर २०१२ पर्यंत त्यांनी ९२.२६ % ऐच्छिक रक्तदात्यांकडून १४.४१ लाख एकक रक्त जमा संग्रहित केले आहे.
आशा
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत ग्रामस्तरावर आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी ASHA चा उपयोग होतो.
राजीव गांधी जीवनदायी योजना
राज्यातील दारिद्रयरेषेखालील (पिवळी शिधापत्रिका धारक) आणि दारिद्रयरेषेवरील कुटुंबांना अधिक चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने महाराष्ट्र राज्य सरकारने राजीव गांधी जीवनदायी योजना सुरू केली आहे.
तातडीची वैद्यकीय सेवा प्रकल्प
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेखालील तातडीची वैद्यकीय सेवा प्रकल्पामध्ये रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वीची आरोग्य सेवा (जीवनदायी रुग्णवाहिका) देण्यात येते.
सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा
महाराष्ट्र राज्यात प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयी एक याप्रमाणे ३४ जिल्हा सार्वजनिक आरोग्‍य प्रयोगशाळा तालुका स्तरावर १३८ उपविभागीय प्रयोगशाळा कार्यान्वीत आहेत.
कर्णबधिरता नियंत्रण कार्यक्रम
भारतात दर हजार लोकसंख्येस सुमारे 3 जणांना गंभीर कर्णबधिरता असते.
रुग्णहक्क कायदा
डॉक्टरांकडूनही चुका होतात, पैकी काही निष्काळजीपणामुळे होतात.
रुग्णांचे हक्क
दवाखान्यात किंवा रुग्णालयात उपचार घेणा-या रुग्णांचे काही हक्क आहेत
आरोग्यविमा योजना
आरोग्यसेवांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. याला अनेक कारणे आहेत. वाढत्या वयोमानामुळे अवघड व दीर्घ आजारांचे प्रमाण वाढत आहे.
नेवीगेशन

T5 2020/07/07 13:38:41.842655 GMT+0530

T24 2020/07/07 13:38:41.849451 GMT+0530
Back to top

T12020/07/07 13:38:41.344700 GMT+0530

T612020/07/07 13:38:41.438294 GMT+0530

T622020/07/07 13:38:41.514311 GMT+0530

T632020/07/07 13:38:41.514490 GMT+0530