Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/07/12 05:45:9.346842 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / GST - FAQs (वस्तू आणि सेवाकर - नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न)
शेअर करा

T3 2020/07/12 05:45:9.351430 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/07/12 05:45:9.397304 GMT+0530

GST - FAQs (वस्तू आणि सेवाकर - नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न)

वस्तू आणि सेवाकर अर्थात GST विषयी वेगवेगळ्या विषयांवरील नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यावर दिले जाणारे समर्पक उत्तरे या विभागात दिले आहेत

वस्तू आणि सेवाकर (GST) - संक्षिप्त अवलोकन
वस्तू आणि सेवाकर विषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न - संक्षिप्त अवलोकन , (जीएसटी ची संकल्पना )
कर आकारणी आणि कर सवलत
कर आकारणी आणि कर सवलत अर्थात Levy of & Exemption from Tax याविषयी असलेले प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे या विभागात दिली आहेत
नोंदणी (Registration)
नोंदणी (Registration) कशी करावी त्याचे फायदे याविषयी असलेले प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे या विभागात दिली आहेत
"पुरवठा" अर्थ आणि व्याप्ती (Meaning & Scope of Supply)
"पुरवठा" अर्थ आणि व्याप्ती याविषयी असलेले प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे या विभागात दिली आहेत
पुरवठ्याची वेळ (Time of Supply)
पुरवठ्याची वेळ अर्थात Time of Supply याविषयी असलेले प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे या विभागात दिली आहेत
GST तील मूल्यांकन (Valuation in GST)
GST तील मूल्यांकन (Valuation in GST) विषयी असलेले प्रश्न आणि त्यावरील उत्तरे या विभागात दिली आहेत
GST करप्रणाली अंतर्गत कराधिदान (GST Payment of Tax)
GST करप्रणाली अंतर्गत कराधिदान (GST Payment of Tax) विषयी असलेले प्रश्न आणि त्यावरील उत्तरे या विभागात दिली आहेत
इलेक्‍ट्रॉनिक कॉमर्स
इलेक्‍ट्रॉनिक कॉमर्स (e-commerce) म्हणजे काय तसेच इ-कॉमर्स विषयी असलेले प्रश्न आणि त्यावरील उत्तरे या विभागात दिली आहेत
जॉब वर्क
जॉब वर्क करणाऱ्यासाठी GST विषयी असलेले प्रश्न आणि त्यावरील उत्तरे या विभागात दिली आहेत
इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट
इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट म्हणजे काय आणि या विषयी असलेले प्रश्न आणि त्यावरील उत्तरे या विभागात दिली आहेत
नेवीगेशन

T5 2020/07/12 05:45:9.501881 GMT+0530

T24 2020/07/12 05:45:9.508059 GMT+0530
Back to top

T12020/07/12 05:45:8.999341 GMT+0530

T612020/07/12 05:45:9.019713 GMT+0530

T622020/07/12 05:45:9.332982 GMT+0530

T632020/07/12 05:45:9.333127 GMT+0530