Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/06/16 17:56:33.025887 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / गुरे पालन / संकरीत जनावरांसाठीचा निवारा
शेअर करा

T3 2019/06/16 17:56:33.031376 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/06/16 17:56:33.061617 GMT+0530

संकरीत जनावरांसाठीचा निवारा

संकरित जनावरांसाठीचा निवारा हा वेगवेगळ्या वयोगटा नुसार कसा असावा याची माहिती यामध्ये दिली आहे.

संकरित जनावरांसाठी निवारा हा वयोगटानुसार असावा. निवारा करताना खालील गोष्टींचा विचार करून तो तयार करावा.

वयोगटानुसार निवारा तक्‍ता

वयोगट

मांगराची जागा (मी.)

उभे राहण्याचे किंवा व्यापले जाणारे क्षेत्र (चौ. मी.)

मोकळी जागा (चौ. मी.)

४-६ महिने

0.2-0.3

0.8-1.0

3.0-4.0

६-१२ महिने

0.3-0.4

1.2-1.6

5.0-6.0

१-२ वर्षे

0.4-0.5

1.6-1.8

6.0-8.0

गाई

0.8-1.0

1.8-2.0

11.0-12.0

गर्भार गाई

1.0-1.2

8.5-10.0

15.0-20.0

बैल*

1.0-1.2

9.0-11.0

20.0-22.0

 

* स्वंतत्ररीत्या ठेवावेत

 

स्त्रोत : नाबार्ड

3.08235294118
RAJENDRA SATKAR Jul 16, 2016 04:54 PM

मला जनावरांचे आहार संगोपन त्यांचा निवारा कसा असावा या बाबतीत माहिती देणारे पुस्तक असल्यास सांगावे ... विनंती
email id --- raj

RAJENDRA SATKAR Jul 16, 2016 04:49 PM

मला जनावरांचे आहार संगोपन त्यांचा निवारा कसा असावा या बाबतीत माहिती देणारे पुस्तक असल्यास सांगावे ... विनंती
email id --- raj

सुरज कदम Mar 11, 2016 05:19 PM

मला जनावरांचे आहार संगोपन
त्यांचा निवारा कसा असावा
या बाबतीत माहिती देणारे
पुस्तक असल्यास सांगावे .
.. विनंती

email ID-suraj *****@gmail.com

Nitin Vitthalrao Morge Mar 02, 2016 12:38 PM

मला जनावरांचे आहार संगोपन त्यांचा निवारा कसा असावा या बाबतीत माहिती देणारे पुस्तक असल्यास सांगावे ... विनंती ,email id *****@gmail.com

शिवशंकर मुंडे Feb 19, 2016 06:37 AM

मला दुध उत्पादना विषयी ची माहीती द्यावी

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/06/16 17:56:33.364205 GMT+0530

T24 2019/06/16 17:56:33.370616 GMT+0530
Back to top

T12019/06/16 17:56:32.950212 GMT+0530

T612019/06/16 17:56:32.970164 GMT+0530

T622019/06/16 17:56:33.015421 GMT+0530

T632019/06/16 17:56:33.016256 GMT+0530