Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/04/19 22:14:56.703230 GMT+0530
मुख्य / आरोग्य / चर्चा मंच
शेअर करा

T3 2019/04/19 22:14:56.706773 GMT+0530

चर्चा मंच

आरोग्यासंबधित विविध विषयावर चर्चा करण्यासाठी हा मंच खुला केला आहे.

सध्या चालू असलेल्या चर्चेमध्ये भाग घेण्यासाठी किंवा नवीन चर्चा सुरू करण्यासाठी खालील सूचीमधून योग्य तो मंच निवडा.
मंचाचे नाव चर्चा नवीनतम चर्चा ह्यांमधील
बाल संगोपन या मध्ये लहान मुलांचा आहार, आजार, बालकांच्या समस्या, तसेच लसीकरण इ. कारणासाठी चर्चा करण्यासाठी हा मंच आहे 2
ह्याद्वारे अरुण दौंगे
November 03. 2016
महिलांचे आरोग्य ग्रामीण तसेच शहरी भागातील महिलांचे आरोग्य आणि त्याकडे पाहण्याची उदासीनता 1
ह्याद्वारे Anonymous User
December 11. 2016
नवजात बालकांच्या आरोग्य रक्षणासाठी मिशन इंद्रधनुष्य मिशन इंद्रधनुष्य फक्त आरोग्य सेवेचे काम नसून ती एक सामाजिक चळवळ व्हायला पाहिजे गावातील एकहि बालक लसिकरणा पासून वंचित नाही राहिला पाहिजे 0 कोणतेही संभाषण सुरू केलेले नाही
आजीबाईचा बटवा अर्थात घरचा वैद्य या विभागात विविध आजारावर घरगुती उपायांच्या माहितीसाठी हा चर्चामंच 2
ह्याद्वारे nikhil
July 18. 2017
राज्याचे आरोग्य क्षेत्र राज्यातील आरोग्य क्षेत्र सुदृढ करण्यासाठी तसेच आरोग्य क्षेत्रामध्ये प्रगती करण्यासाठी कोणत्या प्रमुख समस्या आहेत असे आपणास वाटते 1
ह्याद्वारे Anonymous User
January 10. 2015
आयुर्वेद Use Aurvedic medicines 1
ह्याद्वारे Anonymous User
May 26. 2016

T5 2019/04/19 22:14:59.833576 GMT+0530

T24 2019/04/19 22:14:59.840133 GMT+0530
Back to top

T12019/04/19 22:14:56.644647 GMT+0530

T612019/04/19 22:14:56.668661 GMT+0530

T622019/04/19 22:14:56.686905 GMT+0530

T632019/04/19 22:14:56.689066 GMT+0530