Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/15 00:04:14.903521 GMT+0530
मुख्य / शेती / शेती पुरक इतर व्यवसाय / आळिंबीचे अर्थशास्त्र
शेअर करा

T3 2019/10/15 00:04:14.908272 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/15 00:04:14.934053 GMT+0530

आळिंबीचे अर्थशास्त्र

आळिंबीचे अर्थशास्त्र हा एक महत्वाचा विषय आहे. आळिंबी उत्पादकास या व्यवसायाच्या तंत्राबरोबरच अर्थशास्त्राचे ज्ञान करून घेणे गरजेचे आहे.

अर्थशास्त्र

आळिंबीचे अर्थशास्त्र हा एक महत्वाचा विषय आहे. आळिंबी उत्पादकास या व्यवसायाच्या तंत्राबरोबरच अर्थशास्त्राचे ज्ञान करून घेणे गरजेचे आहे.

अ) अनावर्ती खर्च :

अ.क्र.

खर्चाचे विवरण

खर्च रुपये

१.

बांबूचे घर (बांबू हाऊस)

(४० X ३० X १० फूट)

१२०० चौ. फुट, प्रती १८/- चौ. फुट

२१,६००.००

२.

बांबूची मांडणी

१०,०००.००

३.

हिटरसह पिंप

७००.००

४.

स्प्रे पंप, थर्मामीटर, हायग्रोमीटर

५,०००.००

५.

काड भिजवण्यासाठी टाकी (१००० लि.)

२,५००.००

६.

काड भिजवण्यासाठी निवारा

५,०००.००

एकूण गुंतवणूक

४४,८००.००

 

 

 

ब) आवर्ती खर्च :

 

१ पिशवी तयार करण्याकरिता येणारा खर्च :

गव्हंडा

३ कि.ग्रॅ.

३.००

प्लास्टिक

१.००

स्पॉन

१०० ग्रॅम

६.००

निर्जंतुकीकरण

-

१.००

मजूर

-

२.००

इतर (व्याज)

-

२.००

एकूण

-

१५.००

 

क) अपेक्षित उत्पन्न :

 

१)

१ पिशवी पासून १५०० ग्रॅम ताजे

विक्रीचा दर प्रति २५/- रुपये कि.ग्रॅ.

३७.५०

२)

१ कि.ग्रॅ. उत्पादनासाठी येणारा खर्च

१०.००

३)

प्रति कि.ग्रॅ. फायदा

२७.५०

१००० चौ. फुटात ४०० पिशव्यांचे २ महिन्यात उत्पन्न घेता येईल.

४०० पिशव्या प्रति १५/- रू. खर्च

६०००.००

१ वर्षात ५ वेळा उत्पन्न घेता येईल x ५ खर्च

३००००.००

अपेक्षित फायदा प्रति वर्षी

२००० पिशव्यांपासून प्रति वर्षी २७.५० रू.

निव्वळ नफा

५५०००.००

प्रति महिना नफा

४५००.००

 

 

स्त्रोत : वनराई, पुणे

3.05084745763
suraj ingale Feb 06, 2017 12:12 PM

आळिंबी पासुन होनारे पदाथ

TEJAS KHARCHE Apr 20, 2015 01:54 PM

I NEED MASHROOM SEEDS

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/15 00:04:15.271447 GMT+0530

T24 2019/10/15 00:04:15.277508 GMT+0530
Back to top

T12019/10/15 00:04:14.796346 GMT+0530

T612019/10/15 00:04:14.815531 GMT+0530

T622019/10/15 00:04:14.892547 GMT+0530

T632019/10/15 00:04:14.893446 GMT+0530