Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 08:28:29.690058 GMT+0530
मुख्य / शेती / धोरणे व योजना / लसमात्रा प्राप्त करावयाची पध्दत
शेअर करा

T3 2019/10/14 08:28:29.694654 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 08:28:29.719772 GMT+0530

लसमात्रा प्राप्त करावयाची पध्दत

श्वानदंश प्रतिबंधात्मक लसींची विक्री संस्थेव्दारा रोखीने करण्यात येते. या लसींची मागणी करतांना योग्य शैक्षणिक अर्हता धारण करणा-या पंजीकृत पशुवैद्यकीय अधिका-याचे शिफारसपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

  • श्वानदंश प्रतिबंधात्मक लसींची विक्री संस्थेव्दारा रोखीने करण्यात येते. या लसींची मागणी करतांना योग्य शैक्षणिक अर्हता धारण करणा-या पंजीकृत पशुवैद्यकीय अधिका-याचे शिफारसपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
  • राज्यस्तरीय संस्थाकरिता तसेच स्थानिक स्तरांवरील संस्थासाठी प्रति मासिक आवश्यक असणा-या सर्वसाधारण लसींची जिल्हानिहाय मागणीजिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त दर्जाच्या अधिका-याने सादर करावी.  
  • जिवाणु लसींची आणि विषाणु लसींची मागणी वेगवेगळी करण्यात यावी.
  • लस मागणी सादर करतांना पार्सलव्दारे लस प्राप्त करुन घ्यावयाची असल्यास अशा लसींच्या मागणीपत्रावर नजिकचे रेल्वेस्थानक/बसस्थानक ठळकपणे नमुद करण्यात यावे. सर्वप्रकारच्या विषाणु लसी विशेष दुता मार्फत प्राप्त करुन घ्याव्यात. अशा व्यक्तीने थर्मास फ्लास्क अथवा थर्माकोल बॉक्स सोबत आणणे आवश्यक आहे.
  • संस्थेच्या स्थरांवरुन सकाळी नऊ ते दुपारी एक वाजेपर्यंत आणि दुपारी दीड ते सायंकाळी चार वाजेपर्यंत सर्व कामांच्या दिवशी वितरणासाठी लस उपलब्ध राहील.
  • ही संस्था गणेशखिंड रोड वर सिंध कॉलनी च्या समोर स्थित असुन  पुणे रेल्वे स्थानक / डेक्कन जिमखाना / पुणे कॉर्पोरेशन / स्वारगेट वरुन सांगवी / चिंचवड / निगडी कडे राजभवन (औंध) मार्गे जाणा-या बसेस संस्थेत येण्यासाठी उपलब्ध आहेत.

 

संपर्क - पत्ता
सहआयुक्त पशुसंवर्धन,
पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था,
औंध, पुणे - ४११००७
फोन – ०२० २५६९५६३२
फॅक्स : ०२० २५६९७९६२
टेलीग्राम : बायोलॅब
ई-मेल : ivbp.pune@gmail.comjcivbppune@hotmail.com

स्त्रोत: पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन

2.94623655914
तारकाचिह्नांवर जा आणि मूल्यांकन देण्यासाठी क्लिक करा
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 08:28:30.286733 GMT+0530

T24 2019/10/14 08:28:30.293583 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 08:28:29.589874 GMT+0530

T612019/10/14 08:28:29.609394 GMT+0530

T622019/10/14 08:28:29.680359 GMT+0530

T632019/10/14 08:28:29.681096 GMT+0530