Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/04/19 22:18:45.837057 GMT+0530
मुख्य / ई-शासन / इतर माहिती
शेअर करा

T3 2019/04/19 22:18:45.841734 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/04/19 22:18:45.888152 GMT+0530

इतर माहिती

या विभागात ई शासन, संगणकीकरण इ. विषयांची माहिती देण्यात आली आहे.

न्यायप्रक्रिया : जलद आणि पारदर्शक
न्यायप्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. प्रलंबित खटले निकालात काढण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेतले आहेत.
महा-आयटी-राष्ट्र
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे जग अधिक जवळ येत आहे.
पंचायत राज्य
स्वतंत्र भारतातील जिल्हा, तालुका, तदंतर्गत विकास गट व ग्राम या पातळ्यांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पंचायत राज्य ही संज्ञा वापरण्यात येते.
कृषी विभागाचे फार्मर पोर्टल
हवामानाच्या बदलाचा शेतीवर परिणाम होऊ नये व वेळीच शेतकऱ्यांना त्याबाबत अवगत करता यावे यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने फार्मर पोर्टल सुरु केले
अंतराळ-कायदा
अंतराळ-कायदा : अंतराळातील दळणवळणासंबंधी कायदा. विमानांचा सर्रास वापर सुरू झाल्यानंतरच, म्हणजे विसाव्या शतकात या कायद्याबद्दल विचार सुरू झाला. १९१९ व १९४४ साली आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरल्या. प्रत्येक राष्ट्राचे अंतराळावरील सार्वभौमत्व हा त्यांचा चर्चाविषय होता. त्या परिषदांतील ठरावांनुसार अनेक देशांत परिस्थितीनुसार कायदे तयार करण्यात येऊ लागले.
जिल्हा नियोजन समिती योजना (DPC)
पशुसंवर्धन संबंधी जिल्हा नियोजन समितीच्या योजना
उदयोग उर्जा व कामगार विभाग सेवा
1 मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम 1948 अंतर्गत नोंदणी 2 मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम 1948 अंतर्गत नोंदणीचे नूतनीकरण. 3 कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, 1970 अंतर्गत प्रमुख नियोक्त्याची नोंदणी.
महिला व बालविकास विभाग सेवा
अ.क्र. सेवांची नांवे 1 राज्यातील अंगणवाडी केंद्र मुले (0-6 वर्षे) ऑनलाइन नोंदणी. 2 अंगणवाडी केंद्र गरोदर व स्तनदा माता यांची ऑनलाईन नोंदणी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र
वापरसुलभता
उपकरणांचा, तंत्रज्ञानाचा किवा क्षमतेचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाचे संकेत स्थळ बघता येईल यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. संकेत स्थळला भेट देणाऱ्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त उपयोगता व सुलभता व्हावी या उद्देशाने हे संकेत स्थळ तयार करण्यात आले आहे.
नेवीगेशन

T5 2019/04/19 22:18:45.974551 GMT+0530

T24 2019/04/19 22:18:45.980940 GMT+0530
Back to top

T12019/04/19 22:18:45.736127 GMT+0530

T612019/04/19 22:18:45.763192 GMT+0530

T622019/04/19 22:18:45.821328 GMT+0530

T632019/04/19 22:18:45.821581 GMT+0530