Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

मुख्य / शिक्षण / किलबिल विभाग
शेअर करा
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

किलबिल विभाग

या विभागात शिशु गटातील मुलांसाठीच्या आवश्यक असणारया गोष्टीची माहिती देण्यात आली आहे. यात त्यांना आवडतील अश्या गाणी, गोष्टी, खेळ, गीते इ. ची माहिती देण्यात आली आहे.

बडबड गीते
या विभागात लहान मुलांसाठी बडबड गीते देण्यात आली आहेत
छान छान गोष्टी
या विभागात छान छान गोष्टी देण्यात आल्या आहेत
खेळ
या विभागात लहान मुलांसाठी खेळांची माहिती देण्यात आली आहे.

T24 2017/12/11 18:41:28.209341 GMT+0530
Back to top

T12017/12/11 18:41:28.028422 GMT+0530

T612017/12/11 18:41:28.049592 GMT+0530

T622017/12/11 18:41:28.080670 GMT+0530

T632017/12/11 18:41:28.080793 GMT+0530