Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/07/17 04:21:59.252883 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / किलबिल विभाग
शेअर करा

T3 2019/07/17 04:21:59.257579 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/07/17 04:21:59.329330 GMT+0530

किलबिल विभाग

या विभागात शिशु गटातील मुलांसाठीच्या आवश्यक असणारया गोष्टीची माहिती देण्यात आली आहे. यात त्यांना आवडतील अश्या गाणी, गोष्टी, खेळ, गीते इ. ची माहिती देण्यात आली आहे.

बडबड गीते
या विभागात लहान मुलांसाठी बडबड गीते देण्यात आली आहेत
छान छान गोष्टी
या विभागात छान छान गोष्टी देण्यात आल्या आहेत
खेळ
या विभागात लहान मुलांसाठी खेळांची माहिती देण्यात आली आहे.

T5 2019/07/17 04:21:59.385483 GMT+0530

T24 2019/07/17 04:21:59.391789 GMT+0530
Back to top

T12019/07/17 04:21:59.205791 GMT+0530

T612019/07/17 04:21:59.223909 GMT+0530

T622019/07/17 04:21:59.237980 GMT+0530

T632019/07/17 04:21:59.238103 GMT+0530