Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/12/10 14:22:14.865304 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / किलबिल विभाग
शेअर करा

T3 2018/12/10 14:22:14.869747 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/12/10 14:22:14.912778 GMT+0530

किलबिल विभाग

या विभागात शिशु गटातील मुलांसाठीच्या आवश्यक असणारया गोष्टीची माहिती देण्यात आली आहे. यात त्यांना आवडतील अश्या गाणी, गोष्टी, खेळ, गीते इ. ची माहिती देण्यात आली आहे.

बडबड गीते
या विभागात लहान मुलांसाठी बडबड गीते देण्यात आली आहेत
छान छान गोष्टी
या विभागात छान छान गोष्टी देण्यात आल्या आहेत
खेळ
या विभागात लहान मुलांसाठी खेळांची माहिती देण्यात आली आहे.

T5 2018/12/10 14:22:14.968532 GMT+0530

T24 2018/12/10 14:22:14.974922 GMT+0530
Back to top

T12018/12/10 14:22:14.797027 GMT+0530

T612018/12/10 14:22:14.815020 GMT+0530

T622018/12/10 14:22:14.852040 GMT+0530

T632018/12/10 14:22:14.852204 GMT+0530