Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/01/27 02:55:32.142356 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / किलबिल विभाग
शेअर करा

T3 2020/01/27 02:55:32.146849 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/01/27 02:55:32.189829 GMT+0530

किलबिल विभाग

या विभागात शिशु गटातील मुलांसाठीच्या आवश्यक असणारया गोष्टीची माहिती देण्यात आली आहे. यात त्यांना आवडतील अश्या गाणी, गोष्टी, खेळ, गीते इ. ची माहिती देण्यात आली आहे.

बडबड गीते
या विभागात लहान मुलांसाठी बडबड गीते देण्यात आली आहेत
छान छान गोष्टी
या विभागात छान छान गोष्टी देण्यात आल्या आहेत
खेळ
या विभागात लहान मुलांसाठी खेळांची माहिती देण्यात आली आहे.

T5 2020/01/27 02:55:32.311185 GMT+0530

T24 2020/01/27 02:55:32.317753 GMT+0530
Back to top

T12020/01/27 02:55:32.096101 GMT+0530

T612020/01/27 02:55:32.115822 GMT+0530

T622020/01/27 02:55:32.129904 GMT+0530

T632020/01/27 02:55:32.130053 GMT+0530