Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/03/20 15:14:27.905199 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / किलबिल विभाग
शेअर करा

T3 2018/03/20 15:14:27.909959 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/03/20 15:14:27.956086 GMT+0530

किलबिल विभाग

या विभागात शिशु गटातील मुलांसाठीच्या आवश्यक असणारया गोष्टीची माहिती देण्यात आली आहे. यात त्यांना आवडतील अश्या गाणी, गोष्टी, खेळ, गीते इ. ची माहिती देण्यात आली आहे.

बडबड गीते
या विभागात लहान मुलांसाठी बडबड गीते देण्यात आली आहेत
छान छान गोष्टी
या विभागात छान छान गोष्टी देण्यात आल्या आहेत
खेळ
या विभागात लहान मुलांसाठी खेळांची माहिती देण्यात आली आहे.

T5 2018/03/20 15:14:28.014306 GMT+0530

T24 2018/03/20 15:14:28.020591 GMT+0530
Back to top

T12018/03/20 15:14:27.835451 GMT+0530

T612018/03/20 15:14:27.853482 GMT+0530

T622018/03/20 15:14:27.891416 GMT+0530

T632018/03/20 15:14:27.891632 GMT+0530