Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 08:43:16.138894 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / किलबिल विभाग
शेअर करा

T3 2019/10/14 08:43:16.146800 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 08:43:16.194805 GMT+0530

किलबिल विभाग

या विभागात शिशु गटातील मुलांसाठीच्या आवश्यक असणारया गोष्टीची माहिती देण्यात आली आहे. यात त्यांना आवडतील अश्या गाणी, गोष्टी, खेळ, गीते इ. ची माहिती देण्यात आली आहे.

बडबड गीते
या विभागात लहान मुलांसाठी बडबड गीते देण्यात आली आहेत
छान छान गोष्टी
या विभागात छान छान गोष्टी देण्यात आल्या आहेत
खेळ
या विभागात लहान मुलांसाठी खेळांची माहिती देण्यात आली आहे.

T5 2019/10/14 08:43:16.349904 GMT+0530

T24 2019/10/14 08:43:16.357301 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 08:43:16.058966 GMT+0530

T612019/10/14 08:43:16.087720 GMT+0530

T622019/10/14 08:43:16.103297 GMT+0530

T632019/10/14 08:43:16.103454 GMT+0530