Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/02/17 07:05:49.788030 GMT+0530
मुख्य / शिक्षण / किलबिल विभाग
शेअर करा

T3 2019/02/17 07:05:49.792209 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/02/17 07:05:49.837784 GMT+0530

किलबिल विभाग

या विभागात शिशु गटातील मुलांसाठीच्या आवश्यक असणारया गोष्टीची माहिती देण्यात आली आहे. यात त्यांना आवडतील अश्या गाणी, गोष्टी, खेळ, गीते इ. ची माहिती देण्यात आली आहे.

बडबड गीते
या विभागात लहान मुलांसाठी बडबड गीते देण्यात आली आहेत
छान छान गोष्टी
या विभागात छान छान गोष्टी देण्यात आल्या आहेत
खेळ
या विभागात लहान मुलांसाठी खेळांची माहिती देण्यात आली आहे.

T5 2019/02/17 07:05:50.053200 GMT+0530

T24 2019/02/17 07:05:50.059738 GMT+0530
Back to top

T12019/02/17 07:05:49.737560 GMT+0530

T612019/02/17 07:05:49.756435 GMT+0530

T622019/02/17 07:05:49.775516 GMT+0530

T632019/02/17 07:05:49.775676 GMT+0530