Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/03/22 07:26:34.049713 GMT+0530
मुख्य / मुख्य
शेअर करा

T3 2019/03/22 07:26:34.051853 GMT+0530

T4 2019/03/22 07:26:34.053394 GMT+0530

मुख्य

हे पोर्टल राष्ट्रीय स्तरावरील इंडिया डेव्हलपमेंट गेटवे (InDG) या राष्ट्रीय उपक्रमाचाएक भाग म्हणून विकसित केले आहे जे सामाजिक विकासाच्या प्रगतीसाठी माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञाना मार्फत उत्पादन आणि सेवा पुरविण्यास समर्पित आहे, हे वेब पोर्टल भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभाग (DeitY), दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालया चा उपक्रम आहे व हैदराबाद येथील प्रगत संगणन विकास (CDAC) केंद्रातर्फे कार्यान्वित केले जाते.


T5 2019/03/22 07:26:34.063405 GMT+0530

T24 2019/03/22 07:26:34.069066 GMT+0530
Back to top

T12019/03/22 07:26:34.026313 GMT+0530

T612019/03/22 07:26:34.040710 GMT+0530

T622019/03/22 07:26:34.041222 GMT+0530

T632019/03/22 07:26:34.041674 GMT+0530