Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 06:38:12.946924 GMT+0530
शेअर करा

T3 2019/10/14 06:38:12.952338 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 06:38:12.981616 GMT+0530

राष्ट्रीय चिन्ह

भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ येथील अशोकस्तंभावरून स्वीकारले आहे.

भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ येथील अशोकस्तंभावरून स्वीकारले आहे. हे प्रतीक भारताच्या २६ जानेवारी १९५० रोजी पहिल्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी स्वीकारले गेले.

भारताच्या राष्ट्रीय चिन्हामध्ये मूळ स्तंभामधील काही भाग दिसतो. यामध्ये ४ पैकी ३ सिंह दिसतात. या ३ पैकी १ सिंह समोर बघतो आहे तर बाकी २ सिंह उजव्या व डाव्या बाजूला बघत आहेत. त्याखाली मध्यभागी अशोकचक्र आहे. अशोकचक्राच्या डाव्या बाजूस घोडा व उजव्या बाजूस बैल आहे. या खाली देवनागरी लिपीत सत्यमेव जयते लिहिले आहे.

 

माहिती संकलक : अतुल पगार

2.9387755102
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 06:38:13.200516 GMT+0530

T24 2019/10/14 06:38:13.208518 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 06:38:12.880465 GMT+0530

T612019/10/14 06:38:12.899622 GMT+0530

T622019/10/14 06:38:12.936830 GMT+0530

T632019/10/14 06:38:12.937696 GMT+0530