Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/07/12 21:30:27.489212 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / महिला व बाल विकास
शेअर करा

T3 2020/07/12 21:30:27.493582 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2020/07/12 21:30:27.521104 GMT+0530

महिला व बाल विकास

समाज कल्याण या विभागात सर्वात महत्वाचे घटक म्हणजे महिला व बाल विकास यात या दोनही घटकांबद्दल माहिती दिली आहे

स्वयं सहायता गट (बचत गट)
महिलांना बचत गटामुळे एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे त्या आपले मत मांडू शकतात व महिलांसाठी उपक्रम राबवू शकतात.
महिला व बालके - कायदे/योजना
या विभागात महिलांसाठी असलेले कायदे व योजना यांची माहिती दिली आहे.
महिला विकास कथा
या विभागात महिलांचा विकास व त्यांच्या यशोगाथा यांची माहिती दिलेली आहे.
महिला प्रश्न/विकास - लेख
या विभागात महिलांच्या प्रश्न व विकासासंबंधी अनेक लेख दिलेले आहेत.
बाल विकास
या विभागात बाल विकास संबंधी माहिती देण्यात आली आहे.
महिला - करिअर व रोजगार वाटा
या विभागात महिलांसाठी करिअर व रोजगाराच्या वाटा यांची माहिती देण्यात आली आहे.
नेवीगेशन

T5 2020/07/12 21:30:27.591782 GMT+0530

T24 2020/07/12 21:30:27.597859 GMT+0530
Back to top

T12020/07/12 21:30:27.439143 GMT+0530

T612020/07/12 21:30:27.458879 GMT+0530

T622020/07/12 21:30:27.475653 GMT+0530

T632020/07/12 21:30:27.475771 GMT+0530