Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2020/07/07 14:13:9.195579 GMT+0530
मुख्य / मुख्य
शेअर करा

T3 2020/07/07 14:13:9.197827 GMT+0530

T4 2020/07/07 14:13:9.199445 GMT+0530

मुख्य

हे पोर्टल राष्ट्रीय स्तरावरील इंडिया डेव्हलपमेंट गेटवे (InDG) या राष्ट्रीय उपक्रमाचाएक भाग म्हणून विकसित केले आहे जे सामाजिक विकासाच्या प्रगतीसाठी माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञाना मार्फत उत्पादन आणि सेवा पुरविण्यास समर्पित आहे, हे वेब पोर्टल भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभाग (DeitY), दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालया चा उपक्रम आहे व हैदराबाद येथील प्रगत संगणन विकास (CDAC) केंद्रातर्फे कार्यान्वित केले जाते.


T5 2020/07/07 14:13:9.210022 GMT+0530

T24 2020/07/07 14:13:9.215917 GMT+0530
Back to top

T12020/07/07 14:13:9.170962 GMT+0530

T612020/07/07 14:13:9.186128 GMT+0530

T622020/07/07 14:13:9.186657 GMT+0530

T632020/07/07 14:13:9.187151 GMT+0530